Лиофилизация

Анализи

Велика съветска енциклопедия. - М.: Съветска енциклопедия. 1969-1978.

Вижте какво е „Лиофилизация“ в други речници:

лиофилизацията е метод за сушене на влагосъдържащи материали, продукти, култури от микроорганизми при ниска температура (от замразено състояние) във вакуум. Използва се при съхранение и консервиране на продукти, обн. микроорганизми щамове (култура...... речник на микробиологията

лиофилизация - сушене Речник на руски синоними. лиофилизация n., брой синоними: 1 • сушене (19) Речник на синоними ASIS. V.N. Trishin. 2013 г.... Речник на синонимите

лиофилизация - Метод за сушене на влагосъдържащи материали, продукти и биологични обекти при ниска температура във вакуум. Използва се при съхранение и консервиране на продукти от биологичен произход, получаване на суха кръвна плазма, серум и ваксини,...... Ръководство за технически преводач

Лиофилизация - * lyafilizatsiya * метод на лиофилизация на сушене на биологични обекти при ниска температура във вакуум... Генетика. енциклопедичен речник

Лиофилизация - има други значения за този термин, вижте Лиофилизация (значения). Лиофилизация (от други гръцки. Λύω разтварям и φιλέω харесвам) метод за меко изсушаване на вещества, в които изсушеният препарат се замразява и след това се поставя... Wikipedia

лиофилизация - (виж лиофилност) метод за сушене на влагосъдържащи материали, продукти и биологични обекти при ниска температура във вакуум; използван при съхранението и консервирането на продукти от биологичен произход, получаване на суха кръвна плазма,...... Речник на чужди думи на руския език

лиофилизация - сушене чрез замразяване, лиофилизация на лиофилизация. Сушене на замразения материал във вакуум, което ви позволява да получите дехидратирани препарати, които могат да запазят биологичната активност за дълго време. (Източник: "Англо-руски речник на генетичното обяснение...... Молекулярна биология и генетика. Обяснителен речник.

лиофилизация - sublimacinis džiovinimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Drėgmės ar tirpiklio likučių šalinimas vakuumuojant užšaldytą medžiagą. atitikmenys: англ. сушене чрез замразяване; сушене чрез замразяване; лиофилно изсушаване; лиофилизация; сублимация сушене рус....... Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

лиофилизация - sublimacinis džiovinimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Užšaldytų biologinės kilmės medžiagų džiovinimas vakuume. Taip džiovinamų medžiagų nesuardoma struktūra, užšaldytas galima ilgai laikyti, sudrėkintos jos atgauna pradines savybes ir... Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės техники за термини

лиофилизация - (гръцки lyo разтварят + phileo любов, имат склонност) метод на дехидратация на биологичен материал, който се състои в замразяването му с последващо изсушаване във вакуум; Използва се за осигуряване запазването на основните свойства на биологичните продукти,...... Голям медицински речник

Лиофилизирани таблетки това

А. Ю. Баришников, Н. А. Оборотова, Г. К. Герасимова и др., Бюлетин на Московския онкол. Общество, 11, 3 - 4 (2004).

Л. И. Смирнова, Н. А. Оборотова, Z. S. Shprah et al., Vestnik RONTS RAMS, 4, 22 - 27 (2001).

Н. А. Оборотова, З. С. Шпрах, В. Л. Багирова и др., Хим. Zh., 35 (5), 39 - 43 (2001); Pharm. Chem. J., 35 (5), 274 - 278 (2001).

Н. А. Оборотова, Н. Е. Ришкова, З. С. Смирнова и др., Хим. Zh., 35 (2), 46 - 48 (2001); Pharm. Chem. J., 35 (2), 108 - 111 (2001).

Н. А. Оборотова, Б. С. Кикот, А. П. Полозкова и др., Хим. Zh., 33 (11), 53-56 (1999); Pharm. Chem. J., 33 (11), 624-627 (1999).

M. G. Anhorn, Hanns-Christian Mahler, K. Langer, Int. J. Pharmaceut., 1 (2), 162 - 169 (2008).

И. А. Бахтин, Е. В. Орлова, В. А. Нещисляев, Технологии на лекарства и хранителни добавки: търсения и решения. Научни и практически. конф. във фермата Пятигорск. Акад., Пятигорск (2010), ss. 170 - 171.

Е. В. Санарова, А. В. Ланцова, Л. Л. Николаева и др., Рос. bioter. Е, 1, 125 (2014).

И. Д. Гулякин, Н. А. Оборотова, В. М. Печенников, химическа и фармацевтична. Zh., 48 (3), 43 - 48 (2014); Pharm. Chem. J., 48 (3), 209 - 213 (2014).

Т. И. Клочкова, Дис. доктор ферма. Науки, Москва (2005).

Л. Л. Николаева, И. Д. Гулякин, Е. В. Санарова и др., Резюме. док. I Международна научно-практическа интернет конференция „Технологични и биофармацевтични аспекти на разтварянето на лекарства от различни направления“, Харков (2014), стр. 216.

В. А. Нещисляев, Е. В. Орлова, И. А. Бахтин, Казан. пчелен мед. J. 91 (1), 122 - 124 (2010).

О. Ю. Аршинова, Н. А. Оборотова, Е. В. Санарова, Разработване и регистрация на лекции. средства, 2, 20 - 24 (2013).

Е. А. Котова, Е. В. Санарова, С. Г. Козеев и др., Рос. bioter. Й., 10 (4), 101 - 102 (2011).

И. Д. Гулякин, Е. В. Санарова, А. В. Ланцова и др., Рос. bioter. J., 1, 78 (2014).

О. Ю. Аршинова, Е. В. Санарова, А. В. Ланцова и др., Хим. Ж., 46 (4), 29 - 34 (2012).

L. M. Hardwicka, S. L. Naila, J. Jarmana et al., Eur. J. Pharm. Biopharm., 85 (2), 236 - 239 (2013).

Н. В. Грищенко, М. А. Баришникова, А. П. Полозкова и др., Рос. bioter. J., 1, 37 - 41 (2014).

Н. В. Грищенко, Б. Албасит, М. А. Баришникова и др., Рос. bioter. J., 1, 49 - 53 (2014).

С. Г. Козеев, М. А. Баришникова, Д. А. Афанасьева и др., Рос. bioter. J., 2, 24 (2012).

А. В. Ланцова, М. А. Баришникова, Е. В. Санарова и други, Рос. bioter. J., 2, 31 (2012).

А. В. Ланцова, Н. А. Оборотова, Н. М. Перетолчина и др., Сиб. Onkol. J., 2, 25 - 29 (2005).

А. В. Ланцова, А. П. Полозков, Н. М. Перетолчин и др., Рос. bioter. J., 3 (4), 19 - 23 (2004).

А. В. Ланцова, Н. С. Саприкина, Н. А. Оборотова и др., Рос. bioter. J., 2, 52 (2013).

А. В. Шадрина, А. П. Полозкова, З. С. Шпрах и др., Рос. bioter. J., 3 (2), 39 (2004).

А. В. Ланцова, Н. А. Оборотова, Н. М. Перетолчина, Сиб. Onkol. J., 2 (14), 58 (2005 г.).

А. Ланцова, Е. Котова, К. Санарова и др., J. Drug Del. Sci. Technol., 22 (6), 469 - 472 (2012).

О. В. Кугаев, М. А. Кортава, М. Т. Зангеева и др., Рос. bioter. J., 4, 41 - 46 (2012).

О. В. Кугаев, Н. П. Яворская, И. С. Голубев и др., Рос. bioter. J., 3, 51 - 54 (2010 г.).

Е. В. Санарова, Е. А. Котова, С. Г. Козеев и др., Хим. Zh., 46 (3), 50 - 53 (2012); Pharm. Chem. J., 46 (3), 192 - 195 (2012).

Е. В. Санарова, А. П. Полозкова, И. Г. Меерович и др., Хим. -Фарм. Zh., 45 (12), 32 - 36 (2011); Pharm. Chem. J., 45 (12), 741 - 745 (2011).

Е. В. Санарова, А. П. Полозкова, И. Г. Меерович и др., Хим. -Фарм. Zh., 46 (6), 54 - 56 (2012); Pharm. Chem. J., 46 (6), 386 - 388 (2012).

Е. В. Санарова, З. С. Смирнова, А. П. Полозкова и др., Биофарм. Й., 3 (6), 33 - 36 (2011).

М. В. Дмитриева, Н. А. Оборотова, О. Л. Орлова и др., Рос. bioter. J., 1, 31 - 36 (2014).

M.V.Дмитриева, E.V.Sanarova,  A.P.  Polozkova   r.,  Ros. bioter. J., 2, 28 (2013).

Tran Thi Hai Yen, I. G. Meerovich, G. A. Meerovich, et al., J. Drug Del. Sci. Tech., 22 (4), 291 - 294 (2012).

О. Ю. Аршинова, Е. В. Игнатиева, Н. А. Оборотова, Въпроси биол., Скъпа. и фармация. Химия, 3, 28 - 32 (2012).

О. Ю. Аршинова, А. П. Полозкова, О. Л. Орлова и др., Биофарм. J., 1, 27 - 29 (2013).

Л. С. Новикова, В. К. Шорманов, Г. В. Беляева и др., Курски научен и практически бюлетин „Човекът и неговото здраве“, 1, 139 - 145 (2011).

T. K. Giri, C. Choudhary, Ajazuddin и др., Saudi Pharm. J., 21 (2), 125 - 141 (2013).

В. А. Нещисляев, А. В. Семченко, Е. Г. Арчакова и др., Fundam. Издан., 12, 369 - 370 (2007).

W. Abdelwahed, G. Degobert, H. Fessi, Eur. J. Pharm. Biopharm., 63 (2), 87 - 94 (2006).

Б. Салиоуа, О. Томаса, Н. Лаутрама и др., Eur. J. Pharm. Sci., 50 (2), 172 - 180 (2013).

М. А. Баришникова, Н. В. Грищенко, А. П. Полозкова, Рос. bioter. J., 1, 64 (2014).

Н. Ю. Кулбачевская, О. И. Коняева, Н. П. Ермакова и др., Рос. bioter. J., 1, 103 (2014).

К. В. Лобанов, Р. С. Шакулов, С. В. Яроцки и др., Рос. bioter. J., 12 (2), 54 (2013)

Е. В. Игнатиев, Н. А. Дмитричев, И. В. Ярцева и др., Рос. bioter. J., 12 (2), 36 (2013).

А. В. Ланцова, А. П. Полозкова, О. Л. Орлова и др., Рос. bioter. J., 12 (2), 51 (2013).

А. В. Ланцова, А. П. Полозкова, О. Л. Орлова и др., Рос. bioter. J., 12 (2), 51 - 51a (2013).

O. H. El-Nesr, S. A. Yahiya, O. N. El-Gazayerly, Saudi Pharm. J., 18 (4), 217 - 224 (2010).

X. Tang, S. L. Nail, Pharm. Sci. Tech. 7 (1), 95 - 103 (2006).

Т. И. Клочкова, З. С. Шпрах, Рос. bioter. J., 3, 115 - 122 (2006).

Препратки

 • Понастоящем няма връзки.

Kestine ® (Kestine ®)

Активно вещество:

съдържание

Фармакологична група

Нозологична класификация (ICD-10)

3D изображения

Състав и форма на освобождаване

Таблетки с покритие1 таб.
ebastin20 mg
помощни вещества: магнезиев стеарат - 2,6 mg; MCC - 40 mg; царевично нишесте, предварително желирано - 10.4 mg; лактоза монохидрат - 177 mg; кроскармелоза натрий - 10 mg; хипромелоза - 2,85 mg; титанов диоксид - 0,95 mg; макрогол 6000 (полиетилен гликол 6000) - 0.95 mg

в блистер 10 бр.; в опаковка от картон 1 или 2 блистера.

Описание на лекарствената форма

Таблетки с кръгла форма, филмирани, бели или почти бели. От едната страна на таблетите е гравирането "E20".

фармакологичен ефект

Фармакодинамика

Kestin ® - хистамин Н блокер1-дългодействащи рецептори. Предотвратява индуцираните от хистамин спазми на гладката мускулатура и повишената съдова пропускливост. След приемане на лекарството вътре, изразен антиалергичен ефект започва след 1 час и продължава 48 часа. След 5-дневен курс на лечение с Kestin ®, антихистаминовата активност продължава 72 часа поради действието на активни метаболити. Той няма антихолинергично действие, не прониква в BBB, не предизвиква седативен ефект. В доза до 80 mg не удължава QT интервала на ЕКГ.

Фармакокинетика

След перорално приложение той се абсорбира бързо и почти изцяло се метаболизира в черния дроб, превръщайки се в активен метаболит на карбастин. След еднократна доза от 10 mg лекарство Смакс плазмен карабастин се достига за 2,6–4 часа и възлиза на 80–100 ng / ml. Мастните храни ускоряват абсорбцията (концентрацията на кръвта се увеличава с 50%). Не прониква в BBB.

При дневен прием на 10 mg от лекарството, равновесната концентрация се достига след 3-5 дни и възлиза на 130-160 ng / ml. Свързване с плазмените протеини на ебастин и карбастин - повече от 95%. T1/2 karebastina - от 15 до 19 часа 66% от лекарството се отделя под формата на конюгати с урина.

Когато се предписва лекарството едновременно с храненето, концентрацията на карбастин в кръвта се увеличава 1,6 - 2 пъти, но това не води до промяна във времето, в което достига Cмакс и не влияе върху клиничните ефекти на лекарството Kestin ®.

При пациенти в напреднала възраст фармакокинетичните параметри не се променят значително. При бъбречна недостатъчност Т1/2 се увеличава до 23–26 часа, а в случай на чернодробна недостатъчност - до 27 часа, но концентрацията на лекарството, когато се приема 10 mg / ден, не надвишава терапевтичните стойности.

Показания за лекарството Kestin ®

сезонен и / или многогодишен алергичен ринит (причинен от битови, прашец, епидермален, хранителни, лекарствени и други алергени);

уртикария (причинена от домакинство, цветен прашец, епидермал, храна, насекоми, лекарствени алергени, излагане на слънце, студ и др.).

Противопоказания

свръхчувствителност към лекарството;

периодът на кърменето;

деца под 12 години.

с бъбречна и / или чернодробна недостатъчност;

при пациенти с удължен QT интервал, хипокалиемия.

Бременност и кърмене

Безопасността на употребата на лекарството Kestin ® при бременни жени не е изследвана, поради което употребата му по време на бременност не се препоръчва.

Кърмещите майки не се препоръчват да приемат лекарството Kestin ®, тъй като секрецията на ебастин в кърмата не е проучена..

Странични ефекти

Главоболие, сухота в устата. Рядко - диспепсия, гадене, безсъние, сънливост, коремна болка, астеничен синдром, синузит, ринит.

взаимодействие

Не се препоръчва да се предписва лекарството Kestin ® едновременно с кетоконазол и еритромицин поради повишения риск от удължаване на QT интервала на ЕКГ.

Не взаимодейства с теофилин, косвени антикоагуланти, циметидин, диазепам, етанол и съдържащи етанол лекарства.

Дозировка и приложение

Вътре, независимо от приема на храна.

Възрастни и деца над 15 години: 10–20 mg (1 / 2–1 таблетки) 1 път на ден.

Деца 12-15 години: 10 mg (1/2 таблетка) 1 път на ден.

Дневната доза (20 mg) се предписва по препоръка на лекар.

В случай на нарушена функция на черния дроб, дневната доза не трябва да надвишава 10 mg.

свръх доза

Лечение: няма специален антидот за лекарството. В случай на предозиране, промиване на стомаха, наблюдение на жизнените функции на организма, се препоръчва симптоматично лечение.

специални инструкции

Лекарството Kestin ® в терапевтични дози не влияе върху способността за шофиране на превозни средства и механизми.

При деца на възраст от 6 до 12 години е за предпочитане да се използва сироп Kestin ® в доза от 5 mg / ден или 10 mg таблетки (1/2 таблетка на ден).

Условия за съхранение на лекарството Kestin ®

Да се ​​пази далеч от деца.

Срок на годност на лекарството Kestin ®

Не използвайте след срока на годност, посочен на опаковката.

Kestin лиофилизирани таблетки 20 mg No. 10

Доставка от централния склад на мрежата
Безплатно за поръчки от 2500 рубли

 • Възможно е да закупите таблетки Kestin лиофилизирани 20 mg № 10 с доставка или в нашите аптеки
 • Продуктът е наличен за резервация на цена от 478 рубли. в 29 аптеки от мрежата Dialog в Москва и региона
 • Можете да разберете цената и наличността в аптека, удобна за вас тук

Страна

Испания, Обединеното кралство

Страната на производство може да варира в зависимост от пратката. Посочете подробна информация с оператора при потвърждение на поръчката.

Активно вещество

Кратко описание на Кестин

Kestin действие

Действието на Кестин се определя от принадлежността му към II групата на HI хистаминовите блокери. Хистаминът се произвежда от клетките на имунната система в отговор на алерген, влизащ в тялото и участва в прилагането на повечето от симптомите, свързани с алергии. Активното вещество на Кестин - ебастин не позволява хистаминът да влиза в контакт с Н1 рецепторите на кръвоносните съдове и гладкомускулните клетки. Това води до облекчаване на симптоми като сърбеж, спазъм на гладкомускулните влакна на дихателните пътища; пропускливостта на капилярите намалява, подуването на тъканите намалява.

Предимствата на Кестин включват:
• Бърз старт на терапевтичното действие.
• Дълга продължителност на основния ефект - повече от 24 часа.
• Селективен ефект само за HI рецепторите, не блокира други видове рецептори.
• В терапевтични дози кръвно-мозъчната бариера не преминава, така че няма седативен ефект върху нервната система.
• Няма зависимост на абсорбцията на лекарството в червата от приема на храна.
• Пристрастяването (тахифилаксия) към лекарството не се развива дори при продължителна употреба,

ИМОДИЙ 0.002 N6 ТАБЛИЧНА ЛИОФИЛИЗА

Вид стоки:Лекарства
Активни вещества:лоперамид
Производител:Каталант Великобритания Swindon Zaydis Limited / Janssen-Silag S
Страна на произход:Великобритания / Италия
Форма за освобождаване и опаковка:Лиофилизат таблетки 2 mg.

Основна опаковка: 6 таблетки лиофилизат в блистер от алуминий / алуминий.

Вторична опаковка: 1 блистер с инструкции за медицинска употреба в картонена кутия.Да се ​​пази далеч от деца:даВсички лекарства ImodiumВсички подобни продукти

Подобни продукти

Каталант Великобритания Swindon Zaydis Limited / Janssen-Silag

Каталант Великобритания Swindon Zaydis Limited / Janssen-Silag

Каталант Великобритания Swindon Zaydis Limited / Janssen-Silag

Оболенск Фармацевтично предприятие, АД

Salutas Pharma GmbH

Прочетете за продукта

Имодиум инструкции за употреба

Доза от

Бели или почти бели, кръгли лиофилизирани таблетки.

От едната страна на таблетката се допуска издутина в центъра, неравна грапава повърхност и неравномерни изтънени ръбове на таблетката. От другата страна на таблетката е фаска, грапавостта на повърхността е разрешена.

структура

Състав (на таблетка):

Активна съставка: Лоперамид хидрохлорид 2 mg.

Помощни вещества: желатин 5.863 mg, манитол 4.397 mg, аспартам 0.750 mg, аромат на мента 0.300 mg, натриев бикарбонат 0.375 mg, пречистена вода 136.315 mg (отстранен чрез лиофилизация).

Фармакодинамика

Лоперамид, свързващ се с опиоидни рецептори в чревната стена, инхибира отделянето на ацетилхолин и простагландини, като по този начин забавя перисталтиката и увеличава

чревно транзитно време. Повишава тонуса на аналния сфинктер, като по този начин намалява фекалната инконтиненция и желанието за дефекация.

В резултат на клинично проучване са получени доказателства, че антидиарейният ефект

възниква в рамките на един час след приема на еднократна доза (4 mg).

Фармакокинетика

Повечето лоперамид се абсорбира в червата, но поради активен пресистемен метаболизъм, системната бионаличност е приблизително 0,3%.

Предклиничните изследвания показват, че лоперамидът е субстрат на P-гликопротеин. Свързването на лоперамид с плазмените протеини

(главно с албумин) е 95%. Лоперамидът се метаболизира предимно в черния дроб, конюгира се и се екскретира в жлъчката. Окислително N-

деметилирането е основният път на метаболизма на лоперамид и се осъществява главно с участието на инхибитор на CYP3A4 и CYP2C8 изоензимите.

Поради активния пресистемен метаболизъм концентрацията на непроменен лоперамид в кръвната плазма е незначителна. Човешкият полуживот

лоперамидът е средно 11 часа, вариращ от 9 до 14 часа.

Непроменен лоперамид и неговите метаболити се екскретират главно с изпражненията. Не са провеждани фармакокинетични проучвания при деца. Очаква се фармакокинетиката на лоперамид и взаимодействието му с други лекарства да бъде подобна на тази при възрастни..

Странични ефекти

Нежеланите реакции са нежелани явления, при които причинно-следствената връзка с употребата на лоперамид трябва да се счита за доказана въз основа на цялостна оценка на наличната информация за нежеланото явление. В някои случаи е доста трудно надеждно да се установи причинно-следствената връзка между приема на лоперамид и появата на тези симптоми. Освен това, тъй като клиничните изпитвания се провеждат при различни условия, честотата на нежеланите реакции в клиничните изпитвания на едно лекарство не може да бъде пряко сравнена с честотата на нежеланите реакции в клиничните изпитвания на друго лекарство и може да не отразява честотата на нежеланите реакции в клиничната практика. изследване

дозиране

Вътре. Таблетката се поставя върху езика, след няколко секунди се разтваря, след което се поглъща със слюнка, без да се измива с вода.

Възрастни и деца над 6 години:

Остра диария: начална доза -2 таблетки (4 mg) за възрастни и 1 таблетка (2 mg) за деца, след това 1 таблетка (2 mg) след всяко движение на червата в случай на отпуснато изпражнение.

Хронична диария: началната доза е 2 таблетки (4 mg) на ден за възрастни и 1 таблетка (2 mg) за деца; тогава първоначалната доза трябва да се регулира така, че честотата на нормалния изпражнения е 1-2 пъти на ден, което обикновено се постига с поддържаща доза от 1 до 6 таблетки (2-12 mg) на ден.

Максималната дневна доза не трябва да надвишава 6 таблетки (12 mg); максималната дневна доза при деца се изчислява въз основа на телесното тегло (3 таблетки на 20 кг телесно тегло на детето), но не трябва да надвишава 6 таблетки (12 mg).

При нормализиране на изпражненията или при липса на изпражнения за повече от 12 часа лекарството се отменя.

Употреба при деца

Не използвайте Imodium® при деца под 6 години.

Употреба при пациенти в напреднала възраст

При лечението на пациенти в напреднала възраст не се налага коригиране на дозата.

Употреба при пациенти с нарушена бъбречна функция

При лечение на пациенти с нарушена бъбречна функция не се налага коригиране на дозата.

Употреба при пациенти с нарушена функция на черния дроб

Въпреки че фармакокинетичните данни не са налице при пациенти с чернодробна недостатъчност, при такива пациенти Imodium® трябва да се използва с повишено внимание поради забавен метаболизъм на пресистемата (вижте раздел "Специални инструкции").

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Тъй като лиофилизираните таблетки са доста крехки, те не трябва да се натискат през фолиото, за да се избегне повреда..

За да получите таблет от блистер, трябва да изпълните следните стъпки:

вземете фолиото за ръба и го извадете напълно от клетката, в която се намира таблета;

внимателно натиснете надолу и извадете таблета от опаковката му.

свръх доза

В случай на предозиране (включително относително предозиране поради нарушена функция на черния дроб) може да се появят задържане на урина, паралитична чревна непроходимост, признаци на депресия на централната нервна система (ЦНС): ступор, нарушена координация, сънливост, миоза, мускулна хипертоничност, респираторна депресия. Децата може да са по-чувствителни към влияние.

лоперамид върху централната нервна система от възрастните.

Когато се появят симптоми на предозиране, налоксон може да се използва като антидот.

Тъй като продължителността на действие на лоперамид е по-голяма от налоксон (1-3 часа), може да се наложи повторна употреба на налоксон. Ето защо е необходимо внимателно да се следи състоянието на пациента в продължение на най-малко 48 часа, за да се открият своевременно признаци на възможна депресия на ЦНС.

Бактериални лизати - лечение или профилактика

Последна актуализация - 1 март 2020 г. в 01:24 часа

5 минути за четене

Купувайки ново лекарство за лечение на например настинки, почти всички проучват инструкции за неговото използване. И след като прочетат състава на лекарството, те задават въпроса - какво е бактериален лизат.

От една страна, лекарството трябва да облекчи възпалението, а от друга, съдържа бактерия.

Но както знаете, бактериите са полезни и вредни. Тоест, на разбираем език - добро и лошо. В съвременната медицина дори от „лошите“ бактерии се възползват. Пример за това е лизисът на патогенните микроорганизми..

Говорейки за бактериални лизати, трябва да разберете какво представлява и какви са техните ползи?

Фармакологични свойства

Лизатите са разделени бактерии Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis и Escherichia coli и други патогени на устната кухина.

Те съдържат клетъчната стена на бактериите и вътрешното съдържание на тези клетки. Препаратите на базата на бактериални лизати се използват за лечение и профилактика на остри респираторни заболявания, както и заболявания на пикочно-половата система.

Клетъчните стени на бактериите взаимодействат с човешкото тяло и активират имунната система. За разлика от самите бактерии Enterococcus faecium и Enterococcus faecalis, лизатите не могат да причинят възпаление, тъй като те вече не са живи организми. Но тялото се възприема като патогенни бактерии, в резултат на което те стимулират имунната система.

Бактериалните лизати принадлежат към отделна група имуномодулиращи лекарства.

Те са разделени на три вида:

 • пречистени бактериални лизати;
 • бактериални рибозоми;
 • имуностимулиращи мембранни фракции.

Всяко лекарство съдържа специфичен набор и брой фрагментирани патогенни микроорганизми. Лизатите са както имуномодулиращи, така и ваксини.

Дихателна болест

По време на настинки е трудно да не се хване ARI не само за деца, но и за възрастни. Отлично решение за бързо възстановяване бяха лекарствата, които съдържат много бактериални лизати.

Лизатите съдържат много съвременни лекарства, които са различни по своето естество и въздействат върху човешкото тяло. В допълнение към имуномодулиращите ефекти те имат лечебни свойства. Лизатите се използват за лечение на респираторни инфекции, като се приемат таблетки, спрей, мехлеми.

След като лекарствата, съдържащи лизати на бактерии, навлизат в лигавиците, клетките се активират, които могат не само да унищожат вируса, но и да се предпазят от по-нататъшното разпространение на патогенни бактерии.

Ако лизатите се изсушат, получаваме лиофилизати. Процесът на "замразяване-сушене" се нарича лиофилизация.

Ефектът от лиофилизирани бактериални лизати е в много отношения подобен на ефекта на антивирусните ваксини. Те също така стимулират имунната система да започне да произвежда антитела, което от своя страна ще предпази лигавицата от инфекция. Освен това микроорганизмът, който веднъж попаднал на назофарингеалната лигавица, ще се държи по различен начин..

Човешкото тяло ще бъде готово да се пребори с болестта по-бързо, отколкото преди превенцията на бактериалните лизати. Антителата, разработени чрез приемане на лизати, ще предпазят организма от тежкия ход на заболяването.

Пикочно-половата система

Този проблем засяга по-голямата част от женското население. Много жени често изпитват заболявания като цистит и уретрит..

Дори въпреки не винаги изразените неприятни симптоми, определено не си струва да оставят тези заболявания сами. Усложненията няма да дойдат дълго и ще приемат много сериозна форма на заболяването. Освен това инфекция чрез пикочната система може да се разпространи в бъбреците и тогава ще бъде скъпо и дълго да се възстанови.

Виновникът за такива тъжни заболявания и последствия е бактерията Escherichia coli. Но съвременните фармацевтични продукти са обърнали вредата на тази бактерия в полза. Това се случи чрез технологията на лизис. Учените получиха лиофилизиран лизат от бактерията Escherichia coli, която е в състояние да предотврати появата на цистит и възпаление на уретрата. И в случай на инфекция, излекувайте болестта. Лекарствата се предписват под формата на капсули, както и капки и супозитории..

В допълнение към приемането на лекарства е задължително да се следи личната хигиена и диетата, предписани от вашия лекар.

Женска красота

През 21 век бактериите могат не само да допринесат за развитието на болестта или да излекуват, но и да помогнат за запазването на красотата на кожата. Не толкова отдавна на козметологичния пазар се появи нов пробиотичен крем за кожата около очите, базиран на вече познатите бактериални лизати..

Освен бактериални лизати, кремът съдържа много витамини, аминокиселини и козметични масла, които са полезни за кожата на лицето.

Както показаха тестовете, кожата на клепачите става по-гладка, синини и подуване изчезват. Женската половина, изпитала този крем върху себе си, с ентусиазъм реагира на неговите свойства и положителен ефект. В допълнение, кремът се абсорбира добре и има приятен сладникав аромат..

Какво да се лекува

Съществуват различни лекарства с общо и локално действие, базирани на бактериални лизати. Ефективността на действието зависи от правилната диагноза и избора на схема на лечение.

Ismigen е първият бактериален лизат, създаден чрез механичен лизис. Помага при лечението и профилактиката на инфекции на дихателните пътища. Съставът на лекарството включва 6 от най-често срещаните пневмококи. Ismigen действа чрез активиране на фагоцитоза, увеличавайки броя на клетките, отговорни за имунитета. При използване на ismigen, като превенция на развитието на заболявания на горните и долните дихателни пътища, се отбелязва намаляване на тежестта и продължителността на заболяването. Превантивният курс трябва да се провежда поне веднъж годишно..

Имудон - се състои от частици неактивни микроорганизми, открити при патологично възпаление на устната кухина. Употребата му повишава нивото на лизозима в слюнката и активира плазмените клетки. В резултат на това имунитетът се повишава не само на мястото на действие на лекарството, но и в организма като цяло. Използва се за лечение на лигавицата на устната кухина и при заболявания в областта на стоматологията.

IRS-19 - се използва за лечение на горните дихателни пътища с бронхит, остри респираторни вирусни инфекции, както и след хирургични интервенции на УНГ органи. Лекарството се използва назално под формата на спрей..

Бронхо-Ваксом е лиофилизиран бактериален лизат със системно действие. Активира вродения имунитет, като засяга клетки, разположени в чревната лимфоидна тъкан. Лекарството се счита за безопасно, дори за деца от 6-месечна възраст, се понася добре и има висока ефективност..

Освободете формуляра

Препаратите, съдържащи лизати, се предлагат в много форми:

 • капсули;
 • мехлеми;
 • сметана;
 • капки;
 • ректални супозитории.

За лечение на респираторни заболявания, хапчета и спрей са добре подходящи. Те добре обгръщат лигавицата на ларинкса и не пропускат патогенни бактерии към дихателните пътища.

Обикновено лизатите могат да се използват с антибиотици. В случай на едновременно приложение лечението се ускорява значително.

Има много лекарства, съдържащи лизати. Важно е да запомните, че лечението трябва да бъде предписано от квалифициран лекар, който ще състави подробен план за лечение и ще предпише правилната дозировка на лекарството.

В противен случай, ако се приемат неправилно, са възможни нежелани реакции като гадене, повръщане, диария, алергии и треска и главоболие.

Здраве на черния дроб

Активно вещество

Съставът и формата на лекарството

◊ Лиофилизирани таблетки, бели или почти бели, кръгли.

1 таб.
ebastin20 mg

Помощни вещества: желатин - 13 mg, манитол - 9.76 mg, аспартам - 2 mg, аромат на мента - 2 mg.

10 броя. - блистери (1) - опаковки от картон.

фармакологичен ефект

Хистамин H Blocker1-рецептори от групата на пиперидиновите производни. Има антиалергичен ефект. Характеризира се с удължено действие (до 48 часа), което се дължи на образуването на активни метаболити. За разлика от много хистамин Н блокери1-ебастиновите рецептори практически нямат м-антихолинергична активност, а също така слабо проникват в централната нервна система и нямат изразен седативен ефект.

Свързани новини

Фармакокинетика

Абсорбцията е 90-95%. Метаболизира се в черния дроб, превръщайки се в активен метаболит на каребастин. Мастните храни ускоряват абсорбцията (концентрацията на кръвта се увеличава 1,5 пъти) и пресистемен метаболизъм (образуване на каребастин). ° Смакс след постигане на единична доза от 10 mg след 2,6-4 часа и е 80-100 ng / ml. ° Ссс постигната за 3-5 дни и е 130-160 ng / ml. Свързване с плазмените протеини на ебастин и каребастин - 95%. T1/2 каребастин - 15-19 часа, отделя се чрез бъбреците - 60-70% под формата на конюгати. При бъбречна недостатъчност Т1/2 нараства до 23-26 часа, при чернодробна недостатъчност - до 27 часа.

Показания

Алергичен ринит, алергичен конюнктивит, уртикария.

Противопоказания

Бременност, кърмене, свръхчувствителност към пиперидинови производни.

дозиране

Когато се приема перорално, еднократна доза за възрастни е 10 mg, честотата на приложение е 1 път / ден.

Странични ефекти

Възможно: главоболие, сухота в устата, сънливост.

Рядко: коремна болка, диспепсия, гадене, астеничен синдром, сънливост, безсъние, ринит, синузит.

Взаимодействие с лекарства

Ebastin не се препоръчва да се използва едновременно с еритромицин и кетоконазол (повишен риск от развитие на удължаване на QT интервала).

Ебастин е съвместим с теофилин, непреки антикоагуланти, циметидин, диазепам, етанол и съдържащи етанол лекарства.

специални инструкции

Използва се с повишено внимание при пациенти с нарушена функция на черния дроб и бъбреците (в тези случаи Т значително се увеличава1/2 ebastina).

Влияние върху способността за управление на превозни средства и механизмите за управление

В терапевтичните дози не влияе върху способността за шофиране на кола и за управление на механизмите.

Бременност и кърмене

Ебастин е противопоказан при бременност и кърмене (кърмене).

С нарушена бъбречна функция

Използва се с повишено внимание при пациенти с нарушена функция на черния дроб и бъбреците (в тези случаи Т значително се увеличава1/2 ebastina).

С нарушена функция на черния дроб

Използва се с повишено внимание при пациенти с нарушена функция на черния дроб и бъбреците (в тези случаи Т значително се увеличава1/2 ebastina).

Описание на лекарството KESTIN се основава на официално одобрени инструкции за употреба и одобрени от производителя.

Намерихте бъг? Изберете го и натиснете Ctrl + Enter.

Изсушаване в домашни условия

Домашно сушене чрез замразяване BIO - RUS

отколкото консервиране, замразяване и сушене

Живеем в епоха на консервирани и преработени храни с намалена хранителна стойност и пълни с добавки - всичко това може да навреди на здравето ни.

Сега, благодарение на сушилни за замразяване BIO-RUS, вашето семейство купува сушилни за домашно замразяване, които могат да се използват за получаване на здравословна храна, плодове, зеленчуци и месо за всички членове на вашето семейство с дълъг срок на годност.

Със сушене чрез замразяване в домашни условия до 97% от хранителните вещества, съхранявани в храните.

Предимства на лиофилизирани продукти

Лиофилизацията е уникален начин за внимателно запазване на всички хранителни вещества в продуктите. Други методи за консервиране: топлинната обработка, сушенето намаляват хранителната стойност на храната с 50%.

По време на лиофилизацията продуктът не намалява в обем и не става твърд, но запазва аромат, вкус, цвят, форма и хранителна стойност.

Нашите баби и дядовци разбраха важността на складирането и напълниха складовете си с консерви и сушени храни.

Не трябва ли да правим същото?

Домашен лиофилизатор е най-добрият начин да се подготвите за туризъм или спешни ситуации, той ви позволява да запишете цялата обичайна храна, с която сте свикнали да ядете. При правилно опаковане лиофилизирана храна ще бъде много вкусна и може да се съхранява без загуба на хранителна стойност до 25 години.

Процесът на сублимация / лиофилизация е подходящ за всяка диета или специална диета. Какви продукти сложиш в сушилнята, значи имаш.

Използвайки сушене в домашни условия, ще получите:

• Чисти, пълноценни, сурови храни

• Без консерванти или добавки

• Органични не-ГМО съставки

• Хранителни нехранителни алергични продукти

• Вегетариански и вегански продукти

Яжте здравословни храни и избягвайте хранителни добавки..

Предварително опаковани, преработени храни обикновено включват вредни добавки като натриев нитрат, високо фруктозен царевичен сироп, трансмазнини, метилциклопропен и оцветители за храни.

Когато сушите храна у дома, вашите продукти не съдържат такива добавки..

Предимствата на сушенето чрез замразяване

Домашно приготвената замразена храна е удоволствие.

Той е икономически жизнеспособен, с дълъг срок на годност до 25 години, без да намалява хранителната стойност.

Консервирането е най-често срещаният метод, но поради краткия срок на годност не повече от 3 години, той изисква постоянно актуализиране на запасите..

Замразените храни обикновено се съхраняват добре няколко години, при температурни условия. Но какво ще се случи в случай на прекъсване на захранването - всичко ще стане неизползваемо и продуктите ще трябва да бъдат изхвърлени.

Сушени храни - Използването на топлина за отстраняване на влага унищожава около 40% от хранителните вещества. При изсушаване влагата не се отстранява напълно от продукта, поради това е възможно разваляне и развитие на мухъл. Срок на годност на изсушен продукт - не повече от 3 години при подходящи условия на опаковане и съхранение

Лиофилизирани продукти до 25 години

Сушени храни до 4 години

Консерирани продукти до 3 години

Замразени храни до 2 години

Търговските сушени чрез замразяване храни са много скъпи и могат да съдържат химикали. Такива продукти имат нисък вкус, пренаситени са с въглехидрати и не съдържат достатъчно протеини, фибри (плодове / зеленчуци).

Какво може да се лиофилизира?

Плодове Зеленчуци Месни млечни десерти

Богат избор от плодове, зеленчуци и меса като домати, ябълки, авокадо,

банани, ягоди, праскови, зелен фасул, чушки, лук, картофи, спанак, скариди, свинско месо, говеждо месо, омари и др..

Дори любимите ви ястия могат да бъдат сушени: лазаня, ястия с ориз, спагети, задушено говеждо месо, пилешко, зеленчукови и месни гювечи, пържола, свински котлети, сосове или пържени яйца - можете да продължите безкрайно.

Експериментирайте с различни продукти.

и съдове в сушилнята ви!

КАК РАБОТИ

Пресните или варени храни се поставят на рафтове, където се замразяват до -44 ° C.

След като храната е замразена, сушилнята за замразяване създава вакуум в камерата. Тъй като тавите с продукти са леко загряти, ледът от продуктите се превръща от твърдо в газ, което след това се отстранява.

Напълно сухият продукт се пренася от сушене чрез замразяване, опакован в торби с кислороден адсорбер и херметически затворен

Когато искате да ядете сушен чрез замразяване продукт, просто добавете вода. Ще възстанови оригиналния свеж аромат, текстура и външен вид.!

СПЕШЕТЕ ЕФЕКТИВНО ПОДАРЪКИТЕ НА ВАШАТА ГРАДИНА

Много хора имат големи овощни градини, но не могат да запазят реколтата си до следващата година. С изсушаването в домашни условия чрез замразяване консервирането на плодове става много лесно. Освен това, когато се лиофилизира, вкусът остава същият като свеж.

Създайте свои собствени леки, сърдечни закуски и ястия.

Направете органични, лесни за смилане храни и закуски

Създайте здравословни, хипоалергенни и евтини закуски за бебешка храна. Децата от всички възрасти обичат вкуса и текстурата на лиофилизирани храни.

Лиофилизация на фармацевтични продукти

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩ ФАРМАКОПЕЙЕН ЧЛЕН

Лиофилизат твърда дозирана форма под формата на прах или пореста маса, получена чрез лиофилизация на лекарства с течна или мека консистенция.

Лиофилизатите могат да бъдат под формата на:

- аморфна пореста маса;

- пореста маса, уплътнена в таблетка и друга форма.

Лиофилизатите преди употреба се разтварят (диспергират) до получаване на лекарства в различни лекарствени форми:

Лиофилизатите обикновено са предназначени за парентерални лекарствени форми..

Под формата на лиофилизати могат да бъдат представени както отделни лекарствени вещества, така и техните смеси с помощни вещества.

Методът на лиофилизация се използва за производство на лекарства, които са нестабилни при повишени температури (термолабилни), хидролитично нестабилни или разтвори от които са нестабилни при дългосрочно съхранение (например имунобиологични препарати, кръвни продукти, антибиотици, ензими, хормони и др.). Лекарството под формата на лиофилизат напълно запазва фармакологичната си активност.

Лиофилизацията (сушене чрез замразяване) е процесът на отстраняване на разтворителя от замръзнал материал чрез сублимация (сублимация) на кристалите на разтворителя под вакуум, т.е. превръщайки го в пара, заобикаляйки течната фаза.

Процесът на лиофилизация се състои от три основни етапа: замразяване, сублимация на кристалите на разтворителя (първично сушене) и отстраняване на остатъците от разтворителя (вторично сушене).

Отстраняването на разтворителя по време на замразяването се извършва главно поради сублимация. Сублимацията е отстраняване на разтворител от замръзнал обект без образуване на течна фаза, провежда се под вакуум или много по-рядко в инертен газ.

Етапът на замразяване е един от определящите етапи за получаване на качествено лекарство под формата на лиофилизат.

Температурата на замръзване се определя от евтектичната зона за лиофилизираното лекарство, тоест температурата, при която се достига максималната концентрация на активното вещество.

При замразяване на разтвори, съдържащи вода и вещества, разтворени в нея, се получава тяхното евтектично отделяне. Той се състои в това, че първата чиста вода замръзва, а веществата се концентрират в незамръзващата част, докато разтворът достигне евтектична концентрация. Температурата, при която се достига максималната концентрация на дадено вещество и целият разтвор се замразява, се нарича евтектик или криохидрат. Евтектичната точка се дефинира като моментът на образуване на хомогенна физическа смес от две или повече твърди кристални вещества, притежаващи същите физични свойства, както в еднокомпонентния продукт.

Скоростта на замръзване е от съществено значение за качеството на крайния продукт. Бързото замразяване се използва в случай на лекарства, за които е важно запазването на клетъчната структура (кръвна плазма, микроорганизми и др.). За бързо замразяване използвайте втечнени газове или охлаждащи смеси. Повечето други лекарства използват бавно замразяване. Извършва се във фризери или във въздуха в клетките на сублимационните единици.

Помощните вещества, използвани при производството на сушени чрез замразяване лекарства, включват: разтворители, разтворители (EDTA, α-циклодекстрин и др.), Помощни вещества (манитол, глицин, глюкоза, захароза, лактоза, мляко и др.), Консерванти (бензилов алкохол, етилов и метилпарахидроксибензоат и др., регулатори на рН (буферни разтвори, натриев хидроксид, солна киселина), стабилизатори, криопротектанти (декстран, желатин, хидроксиетил нишесте и др.). Те трябва да гарантират поддържането на подходящия терапевтичен ефект и фармакокинетичните параметри на лекарството..

Най-често лиофилизацията се извършва от воден разтвор. Също така при получаването на лиофилизати могат да се използват неводни разтворители (етанол, трет-бутанол и др.). Използването на неводни разтворители ви позволява да увеличите скоростта на сублимация (първично сушене), да подобрите стабилността на готовия продукт, да намалите времето на разтваряне / възстановяване на готовия продукт.

Лекарствената форма, за която е предназначен лиофилизатът, трябва да отговаря на изискванията на Общата фармакопейна монография за тази лекарствена форма (разтвор - Обща фармакопейна монография „Разтвори“, суспензия - Обща фармакопейна монография „Суспензии“, емулсия - Обща фармакопейна монография „Емулсии и др.).

В допълнение към изискванията на тази обща фармакопейна статия, лиофилизатите, предназначени за получаване на парентерални лекарствени продукти, трябва да отговарят на изискванията на Общата фармакопея монография „Лекарствени форми за парентерално приложение“, лиофилизати, предназначени за приготвяне на офталмологични капки - OFS „Офталмологични лекарствени препарати“, имунобиологични лекарствени препарати във фармацевтичните лекарствени форми в имунобиологичните препарати.
лиофилизати - към изискванията на монографията на Общата фармакопея „Имунобиологични лекарствени продукти“ и съответните фармакопеични изделия.

Лиофилизатите като лекарствени форми се контролират от следните показатели за качество.

Описание. Описана е лиофилизирана маса (суха пореста маса, под формата на таблетки, цяла или натрошена), посочени са цвят и мирис, ако има такива.

Време за разтваряне. Посочете максимално допустимото време на разтваряне на лиофилизата. Методиката за анализа е дадена във фармакопеичния член или регулаторна документация: посочете условията (температура, смесване, разклащане), разтворителя и неговия обем,

Време е да получавате разтворено лекарство. Посочете максимално допустимото време за приемане на разтвореното лекарство. Този показател се определя за лиофилизати, предназначени за получаване на суспензии или емулсии. Методиката за анализа е дадена във фармакопеичния член или регулаторна документация: посочете условията (температура, смесване, разклащане), разтворителя и неговия обем.

Вода. Разделът се въвежда в случаите, когато съдържанието на вода може да повлияе на физико-химичните свойства на основата (запазване на еластично-пластичните свойства), свойствата на активното вещество, стабилността на лекарството и др. Определянето се извършва в съответствие с изискванията на Общата фармакопейна монография „Определяне на вода“. Нормативните изисквания са дадени във фармакопейната статия или нормативната документация.

Индикаторите "Загуба на тегло по време на сушене" и "Вода" могат да бъдат алтернативни, освен ако определянето на загубата на маса по време на сушене е необходимо за контрол на съдържанието на остатъчни органични разтворители.

Масова загуба при сушене. Определянето се извършва в съответствие с изискванията на Общата фармакопейна монография „Загуба на маса при сушене“. Нормативните изисквания са дадени във фармакопейната статия или нормативната документация.

Еднородност на дозиране. Определянето се извършва в съответствие с изискванията на монографията на Общата фармакопея „Уеднаквяване на дозата“.

Хомогенността на масата. Определянето се извършва в съответствие с изискванията на Общата фармакопейна монография „Уеднаквяване на масата на лекарствените форми“. Ако е осигурен тест за равномерност на дозата, тогава не се извършва контрол на равномерността на масата..

Остатъчни органични разтворители. Когато се използват лиофилизати на органични разтворители в производствения процес, трябва да се осигури контрол на тяхното остатъчно съдържание в съответствие с изискванията на монографията на Общата фармакопея „Остатъчни органични разтворители“. Съдържанието на органичен разтворител е дадено в μg / g или в% на базата на максималната допустима дневна доза от разтворителя и максималната дневна доза на лекарството.

В съответствие с изискванията на Общата фармакопея монография „Опаковане, етикетиране и транспортиране на лекарства“. Лиофилизатите обикновено се опаковат в херметически затворени стъклени флакони или ампули..

В съответствие с изискванията на монографията на Общата фармакопея „Опаковане, етикетиране и транспортиране на лекарства“.

В съответствие с изискванията на Общата фармакопея монография „Съхранение на лекарства“. В опаковка, която осигурява стабилност по време на определения срок на годност на лекарството, на сухо, тъмно място при температура от 2 до 8 ° C, освен ако не е посочено друго в статията за фармакопея или регулаторна документация.

Методът на студено вакуумно сушене е широко използван във фармацевтичната индустрия. Тази технология ви позволява да произвеждате субстрат и да увеличите максимално полезните му свойства. Най-често се използва за приготвяне на лекарства, чието активно вещество са бактерии и други биологично активни компоненти. Дехидратираните лекарства се наричат ​​лиофилизати..

История на откритията и първа употреба

Методът на лиофилизация се появява в началото на миналия век. Изобретен от Жак-Арсие д'Арсавал и неговия асистент Фредерик Бордас в биофизичната лаборатория на Парижкия университет в Франция. Малко по-късно тази технология е използвана за първи път в Сейнт Луис за изсушаване на вируса на бяс, което е началото на създаването на ваксина срещу това заболяване.

По време на Втората световна война имаше нужда от доставка на кръвен серум за ранените. Тогава нямаше подходящи условия за транспортиране и препаратите бяха развалени. С помощта на сушене чрез замразяване беше възможно да се постигне дълго запазване и пълна жизнеспособност на плазмата, без да се охлажда.

След това лиофилизацията е приложена към масовото производство на сух пеницилин, което помогна за спасяването на милиони човешки животи. Оттогава този метод, въпреки високата цена, придоби голяма популярност във фармацевтичната индустрия..

В наши дни криодесикацията намери своето приложение не само в медицината, но и в други индустрии. Това е много важно и ценно изобретение, което е от голямо значение в живота на хората..

Процесът на лиофилизация помага да се запазят почти всички свойства на продуктите. Храната, подложена на вакуумно сушене, в крайна сметка остава почти същата като суровината. Фармацевтичните лекарства се държат по подобен начин. Те напълно поддържат холистична структура, стават по-устойчиви на влиянието на околната среда и се задържат дълго време..

Недостатъците на тази технология включват енергийните разходи, продължителността на процеса, както и използването на сложно оборудване за създаване на вакуум.

Характеристики на технологията за лиофилизация

Технологията за лиофилизация се основава на феномен, наречен сублимация. Водата се изпарява дори в замразена форма, а ниското околно налягане ускорява този процес..

Студеното сушене се извършва на четири етапа:

 1. Предварителната обработка на продуктите преди замразяване се състои в тяхната концентрация и промяна на състава. Освен това повърхността на суровината се увеличава и летливите разтворители се отстраняват..
 2. Замразяването е основният етап. В лабораторията подготвеното вещество се поставя в колба, въртяща се в специална охлаждаща баня. Въртенето може значително да увеличи площта на продукта и да ускори процеса на криодизация. В индустриален мащаб се използват сушилни за замразяване. Този етап е най-отговорен и всички грешки могат лесно да развалят крайния резултат..
 3. Първичното сушене се извършва чрез понижаване на налягането и леко нагряване. Топлината се доставя в минимални количества, за да не се разрушат полезните свойства. Този процес е насочен към пълното сублимиране на леда, той е доста дълъг и може да продължи няколко дни..
 4. Необходимо е вторично сушене, за да се отстрани замръзналата вода. Налягането намалява още повече и температурата се повишава.

След приключване на всички етапи, налягането се нормализира. Вакуумът се пълни с инертни газове, след което полученото вещество се запечатва. Съдържанието на вода в крайния продукт е доста ниско и варира от 1 до 4 процента.

Поради сложността и продължителността процесът е доста скъп. Обикновено цената на лиофилизата е няколко пъти по-висока от продуктите, получени чрез конвенционално изсушаване чрез разпръскване.

Сублимационно сушене в медицината

Във фармакологията лиофилизатите се наричат ​​прахообразна или пореста форма на лекарство, получени чрез вакуумно изсушаване на течни или меки суровини. Преди употреба те обикновено се разреждат с вода до желаната консистенция..

Най-често лиофилизацията на лекарствата се прави от воден разтвор. Използването на други разтворители, като алкохол, ви позволява да ускорите процеса на сушене и да увеличите стабилността на готовия екстракт.

Много имуностимуланти са лиофилизати на определени бактериални култури. Принципът на действие на такива лекарства наподобява ваксинацията. Малки количества вредни микроорганизми са напълно безопасни. Веднъж попаднали в организма, те принуждават имунната система да произвежда нови антитела, като по този начин увеличават защитните му свойства.

Ако човек в бъдеще се зарази наистина, той няма да се разболее. Често се прави лиофилизат за приготвяне на разтвор, той се използва за венозни и интрамускулни инжекции. Най-известният пример е пеницилинът, който се доставя в аптеките и медицинските заведения в запечатани бутилки и се разрежда с вода непосредствено преди инжектирането.

 1. Хептор е сух прах на адеметионин 1,4-бутандисулфонат. Хепатопротектор с антидепресантна активност, който се използва в разтворена форма за инжектиране. Хептрал е аналог на това лекарство.
 2. Posterisan съдържа инактивирана бактерия E. coli. Използва се в проктологията. Помага при лечението на проблеми в аноректалната област, стимулира имунната система, намалява възпалението и насърчава регенерацията на тъканите.
 3. Кортексинът е ноотропен и психостимулатор. Използва се при травматични мозъчни наранявания, нарушения на кръвообращението в мозъка, епилепсия.
 4. Полиоксидоний е имуномодулатор за интрамускулно приложение.
 5. Бифидумбактерин е имуностимулиращ бактериален препарат, съдържащ живи бифидобактерии. Използва се при чревни разстройства..
 6. Бронхомуналът е профилактично средство за профилактика на респираторни заболявания. Съдържа смес от лизати на няколко бактериални култури, опаковани в капсули.
 7. Фосфоглив - хепатопротективен агент.
 8. Уро-ваксина - бактериален лизат от 18 щама, който се използва за предотвратяване на рецидив, ако има хронична инфекция на пикочно-половата система.
 9. Floragin е набор от лактобацили. Използва се в гинекологията с цел нормализиране на вагиналната микрофлора и предотвратяване на възпалителни процеси и инфекции.
 10. Херпетад е необходим за лечение на първичен генитален херпес и неговите рецидиви. Предлага се под формата на таблетки, лиофилизат за инфузия, както и под формата на крем.
 11. Ксефокам също се инжектира в тялото. Това е нестероидно противовъзпалително лекарство с анестетичен ефект. Ksefokam се използва за облекчаване на остра болка от умерена и лека.

Това е само една мъничка частица от всички лекарства, за производството на които се използва технология за лиофилизация. Въпреки факта, че методът на студено сушене е на повече от век, той успешно се използва за производството на най-новите лекарства, които подобряват качеството на живот.

Описание на лекарството Bifidumbacterin

Бифидумбактеринът е типичен представител на имунобиологичен препарат, за производството на който се използва методът на лиофилизация. Това е дехидратирана култура на бифидобактерии.

На външен вид това е кристална маса от бежово със сивкав оттенък и специфична миризма, която е лиофилизат. Съдържанието на бактерии в еднократна доза от лекарството е не по-малко от 10 млн. При разтваряне във вода образува непрозрачна суспензия.

Ефектът на лекарството се основава на факта, че, влизайки в стомашно-чревния тракт, бифидобактериите инхибират растежа на патогенни микроорганизми. Състоянието на чревната микрофлора се нормализира, метаболизмът се подобрява и се предотвратява появата на чревни разстройства.

Показания за употреба:

 • остри чревни инфекции;
 • комплексно лечение на деца с пневмония, сепсис и гнойно-възпалителни процеси;
 • остро и хронично възпаление на дебелото черво и тънките черва, протичащо на фона на нарушение на вътрешната микрофлора;
 • чревни дисфункции, възникнали след преминаване на антибактериална, химическа или лъчева терапия;
 • твърде ранен преход на новородени към изкуствено хранене;
 • недоносени и слаби деца с анемия, рахит, диатеза и магарешка кашлица;
 • бременни жени в риск с нарушение на вагиналния секрет;
 • бактериален колит.

Преди употреба сухият лиофилизат се разрежда с вода със скорост 1 доза на 1 чаена лъжичка преварена вода при стайна температура. Приема се 20 минути преди хранене, а бебетата се дават непосредствено преди хранене. Струва си да се отбележи, че според инструкциите за употреба на Bifidumbacterin лиофилизат, подготовката на лекарството трябва да се извърши непосредствено преди приема. Не се допуска съхранение на готовия разтвор..

За обработка на зърното и ореолите, готовият продукт се нанася със стерилен тампон 20 минути преди началото на храненето. Когато се прилага интравагинално, напоен с лекарство тампон се поставя във влагалището за 2 часа.

Преди употреба винаги трябва да се консултирате с лекар и внимателно да проучите анотацията към лекарството. Цената на лекарството в Руската федерация е около 150 рубли.

Производство на кафе, замразено

Студеното сушене намери приложение не само във фармакологията, а успешно се използва в хранително-вкусовата промишленост, за да запази вкуса на миризмата и полезните свойства. Така получените продукти са по-скъпи, но този недостатък се изплаща с отлично качество..

Разтворимото кафе е много популярно поради удобството на приготвяне. Трябва обаче да плащате за комфорт с влошаване на вкуса. При производството на евтин концентрат се използва сушене чрез разпръскване, при което ароматът на естествена напитка частично се губи.

За да избегнете това и да предадете максимално богатия вкус, се използва студена вакуумна сушилна технология. Така полученото чрез замразяване кафе е лиофилизат, който запазва максимално вкуса и аромата на натуралния продукт..

Първо суровите зърна се запържват и се нарязват на ситно. Полученият прах се поставя в затворен съд с вода, където се готви 3 часа. Цялата пара изтича през тръбопроводи и се събира за извличане на етерични масла от него. Ако това не бъде направено, целият аромат на кафе ще изчезне и крайният продукт ще бъде свеж.

След дълго кипене кондензираният екстракт от кафе много бързо се замразява до температура от -50 градуса. След това замразеното кафе се разбива и се поставя в специални камери с ниско налягане, за да се отстрани течността. На изхода има почти завършен гранулиран продукт.

В последния етап на производството кафените гранули са наситени със събрани етерични масла. Често се провежда допълнителна ароматизация с естествени или синтетични вещества.

По правило истинското замразено кафе струва повече от прах или гранулирано кафе..

Има противопоказания. Преди употреба е необходима консултация със специалист.

Лиофилизация

С повече от 60 години опит в техническото проектиране и производство на замразяващи сушилни, GEA е реализирала повече от 1000 инсталации и е извършила хиляди тестове за сушене чрез замразяване за фармацевтичната и биотехнологичната индустрия, подчертавайки технологичното лидерство на компанията и ненадминатия опит.

Лекарствено-сушителни лекарства

Сушенето чрез замразяване се използва като стандартна техника в индустрията на науките за живота от 40-те години на миналия век, когато за първи път се използва за стабилизиране на кръвната плазма. Оттогава сушилнята за лиофилизиране или лиофилизатор премина от обикновено устройство за вакуумно сушене при ниска температура до много сложна интегрирана система, която комбинира няколко процеса и гарантира, че продуктът се обработва в стриктно съответствие с техническите и биологичните спецификации и икономическите, екологичните и стандартите за безопасност..

Като част от процеса на бутилиране и довършване, сушенето чрез замразяване играе важна роля в асептичното производство на фармацевтични и биотехнологични продукти. Лиофилизираните продукти запазват свойствата си и могат бързо да бъдат възстановени чрез добавяне на вода или подходящ разтворител. По този начин, сушенето чрез замразяване се използва широко като метод за консервиране. За всеки продукт трябва да се определят и оптимизират съответните технологични параметри, включително първоначалния процес на замразяване, което е много важно за структурата на готовия продукт. Температурата на рафтовете и съответното налягане на сублимация по време на първоначалното сушене определят не само времето за сушене, но и качеството на готовия продукт.

Типични аспекти на качеството са запазването на оригиналните свойства, появата на съсиреци, времето за възстановяване и срока на годност. Характеристиките на продукта по време на замразяване и размразяване се проверяват в лабораторията, за да се определи правилния резултат от самото начало. Въз основа на резултатите от тези проверки се съставят параметри за по-нататъшни експериментални изпитвания с цел развитие на процесите на сушене чрез замразяване, съкращаване на периода на изпълнение и осигуряване на ефективен изход към индустриалния мащаб на производството.

GEA беше една от първите компании, разработили технологията на сублимационно сушене, която предлага автоматични системи за зареждане / разтоварване (ALUS (tm)) за сушилни машини и интегриране на изолатори и циркулиращи перални системи в цялостна система за замразяване / ALUS (tm). Ние доставяме широка гама от продукти и услуги, включително пилотни фризери за R&D и малки партиди, промишлени фризери, цялостни системи, състоящи се от сушилни и автоматични системи за зареждане / разтоварване (ALUS (tm)). В допълнение, компанията предлага услуги за поддръжка и модернизация на съществуващи сушилни.

Проектирането и производството се извършват в съответствие с правилата за организация на производството и контрол на качеството на лекарствата cGMP, CE, GAMP5 и нормите на част 11 от Кодекса на Федералните правила 21 CFR. Благодарение на нашия опит в процеса на сушене чрез замразяване и свързаните с тях процеси, включително технология за изолиране, стерилизация и промиване с циркулация (CIP), можем да ви помогнем да организирате производството на всякакъв вид фармацевтични и биотехнологични продукти, включително хормони, ваксини, антибиотици, антиинфекциозни лекарства, бактерии, серуми, ензими, диагностика, моноклонални антитела (mAbs) и кръвни продукти.

Повече от половин век GEA проектира и произвежда сушилни за замразяване за фармацевтичната и биотехнологичната индустрия. През това време компанията остава ангажирана с разработването и оптимизирането на технологията за лиофилизация и постоянно прави промени в дизайна и контрола на процесите, за да подобри качеството.