Клинични и терапевтични аспекти на нарушения на тревожния спектър в дерматологичната практика (опит с употребата на афобазол)

Анализи

1 канд. пчелен мед. Науки, доц. кафене психиатрия и психосоматика IPO GBOU VPO Първо MGMU тях. И.М.Сеченова, чл. научен Ал. FSBI NCPPZ.

Тревожните разстройства в дерматологичната практика са представени от широк спектър от психосоматични и гранични психични състояния: стресови провокации на кожни заболявания (стрес-реактивни дерматози), нозогенни реакции, генерализирана тревожност и соматоформни разстройства. За да се предпише адекватна терапия, е важно да се извърши цялостна оценка на структурата на коморбидни дерматози на психични разстройства, лични преморбидни и соматоперцептивни акцентуации на пациенти, особено дерматологичния статус и динамиката на кожния процес, като се вземе предвид фармакологичният профил на използваните психотропни лекарства: Афобазол и други лекарства от първа линия.

Ключови думи: психодерматология, хронични дерматози, психофармакотерапия, анксиолитици, афобазол, тревожни разстройства, соматоформени нарушения, нозогенни реакции.

За цитиране: Дороженок И.Ю. Клинични и терапевтични аспекти на нарушения на тревожния спектър в дерматологичната практика (опит с Afobazole). Психиатрия и психофармакотерапия. 2016; 18 (1): 29–33.

Клиничните и терапевтичните аспекти на тревожните разстройства варират в дерматологичната практика (опит с използване на Afobazol)

И. М. Сеченов Първият Московски държавен медицински университет на Министерството на здравеопазването на Руската федерация. 119991, Руска Федерация, Москва, ул. Трубецкая, г. 8, ул. 2;

Изследователски център за психично здраве. 115522, Руска Федерация, Москва, Каширское ш., Д. 34

Тревожните разстройства в дерматологичната практика представят широк спектър от психосоматични и гранични психични разстройства: стресорите, провокиращи кожно заболяване (стрес-реактивни дерматози), нозогенни реакции, генерализирана тревожност и соматоформни разстройства. За целите на адекватната терапия е важно да се оцени цялостно структурата на дерматозите, коморбидни психични разстройства и преморбидна личностна соматоперцептична акцентуация на пациенти, особено дерматологичен статус и динамика на кожния процес, като се вземе предвид фармакологичният профил на употреба на психотропни лекарства: афобазол и други лекарства от първа линия.

Ключови думи: психодерматология, хронични дерматози, психофармакотерапия, анксиолитици, афобазол, тревожни разстройства, соматоформни нарушения, нозогенна реакция.

За цитиране: Dorozhenok I.Yu. Клиничните и терапевтични аспекти на тревожните разстройства варират в дерматологичната практика (опит с Afobazol). Психиатрия и психофармакотерапия. 2016; 18 (1): 29–33.

Въведение: В амбулаторната дерматологична практика разпространението на психичните разстройства средно е 21–34% [1], докато сред стационарите този показател достига 31–60% [2]. За разлика от други области на психосоматиката, психологическата патология в дерматологичната практика е представена в рамките на завършен (включително всички компоненти на класификацията) психосоматичен континуум: от психотични и соматоформни разстройства, които нямат дерматологично основание, до повърхностни тревожни разстройства при хронични дерматози [3].

Соматизираната тревожност е един от компонентите на неврозата на органите, при която соматовегетативните прояви и свързаните с тях тревожни страхове се насочват по правило само към една органна система (кардионевроза, синдром на хипервентилация, синдром на раздразненото черво и др.). В случай на невроза на органи на кожата, в клиничната картина доминира соматоформният (психогенен) сърбеж [4]: ​​дифузно усещане за парене, топлина, напрежение, стесняване или спукване, сухота или накисване с променлива локализация, което не води до надраскване на кожата, както при невротична екскреция. Такъв сърбеж се възприема от пациентите като симптом на алергична или заразна болест (например краста или херпес, и ако те са изключени - всяка неразпозната дерматоза).

Подробно проучване на патогенезата на кожните заболявания, по-специално, изследването на метаболизма и функциите на невропептидите, които до голяма степен определят хода на патофизиологичните процеси при атопичен дерматит, псориазис, рецидивиращ херпес симплекс и редица други дерматози, дава възможност да се обективизират механизмите на психогенното въздействие върху кожния процес. Получените данни потвърждават значителната роля на тревожния компонент в структурата на психичните наранявания на фона на неблагоприятни ситуации в развитието и протичането на заболявания, класифицирани като психосоматични [5, 6].

Психичните разстройства, провокирани от дерматологична патология, включват нозогенни реакции и развитие на личността при хронични дерматози („вторични психични разстройства“), „психични разстройства в резултат на обезобразяващи или животозастрашаващи дерматози“, които се проявяват с честота 20,6% и при пациенти с сърбежни дерматози - 70% [7].

Клиничното тълкуване на особеностите на натрупването на психопатологични разстройства, провокирани от кожно заболяване („вторични психични разстройства“), също така отличава значително психодерматологията от другите раздели на психосоматичната медицина. На първо място, говорим за нарушения в образа на тялото, които се формират с лека тежест на кожни заболявания - латентен или подчертан конституционен модел на самовъзприятие под формата на уникално „интрапсихично представяне“ на физическия външен вид [8].

„Грозният ефект“ на дерматозите се счита от чуждестранните автори като фактор, провокиращ цяла гама „вторични“ психични разстройства. Въпреки че повечето кожни заболявания от гледна точка на жизнената заплаха са леки, не са придружени от риск от смърт, въпреки това, травматичният ефект на редица дерматози, като акне, значително надвишава ефекта на други увреждащи външната привлекателност (например затлъстяване или белези на открити места тялото) и може да достигне нива, сравними с ефектите на животозастрашаващи или инвалидизиращи заболявания [9].

Водещият метод за лечение на психични разстройства в дерматологичната практика е психофармакотерапията. Наред с лекарствата се използват фито- и психотерапия. В момента при лечението на психични разстройства в дерматологичната практика се използват предимно психотропни лекарства от първа линия: антидепресанти от ново поколение, анксиолитици, "малки" антипсихотици, съвременни нетипични антипсихотици.

Безопасността на употребата на анксиолитици в психосоматиката е свързана с голяма пропаст между терапевтични и смъртоносни дози, отсъствието на неблагоприятни ефекти върху дейността на функционалните системи на организма и взаимодействието със соматотропните лекарства. Бензодиазепиновите транквилизатори са най-показани за облекчаване на остри състояния на тревожност (пристъпи на паника). При продължителна употреба на бензодиазепини се увеличава толерантността и образуването на лекарствена зависимост, така че курсът на лечение с тези лекарства е изключително ограничен. Развитието на нежелани събития, включително поведенческа токсичност, значително ограничава употребата на бензодиазепини в психосоматиката. Използването на домашния транквилатор Afobazole, който е производно на меркаптобензимидазол и не е агонист на бензодиазепиновите рецептори, значително разширява възможностите за лечение на гранични психични и психосоматични разстройства на тревожния спектър в психодерматологията.

В съвременните прегледи на водещи местни изследователи относно клиничните и терапевтичните аспекти на тревожните разстройства в различни области на психосоматичната медицина се обръща специално внимание на използването на Afobazole в дерматологичната практика. Авторите отбелязват, че при пациенти с хронични дерматози и комбинирани психогенни тревожни реакции терапевтичният ефект на лекарството се проявява като намаляване на когнитивната (хипохондрична) тревожност, неизменно свързана с този вид дерматологична патология, и намаляване на тежестта на вегетативните прояви на тревожни разстройства [10-12].

В работата на I. A. Obgolts (2010) [13] върху извадка от 108 пациенти с розацея, група от 30 души получи, заедно с традиционна и анти-кандидозна терапия, анксиолитици от небензодиазепиновата серия Afobazole за коригиране на психосоматичния статус в дневна доза от 30 mg. Продължителността на терапията е 28 дни. Показателите за дерматологичния индекс на качеството на живот (DIC) значително се увеличават при по-голямата част от пациентите: значително подобрение е отбелязано при 60.0%, леко - при 33.3%.

При оценка на състоянието на пациентите по скалата за оценка на тревожност в Хамилтън (HARS) намалението на психичното безпокойство е 56,6%, соматичната тревожност - 64,1%, а общият резултат за тревожност за 4 седмици терапия намалява с 57,7% от първоначалното ниво, Авторът отбелязва, че разнообразието и сложността на етиопатогенетичните механизми при развитието на розацея предполагат диференциран подход за лечение на различни клинични форми на тази дерматоза. Резултатите от изследването показват целесъобразността на оценка на тежестта на психоемоционалните разстройства за определяне на показанията за назначаване на психокорективна терапия. Данните, получени по време на изследването, позволиха на автора да разработи алгоритъм за управление на пациенти с дълъг повтарящ се курс на розацея, включително използването на Afobazole.

Н. В. Кунгуров, Н. Н. Филимонкова, К. А. Чуверова (2010) [14] тестваха оригиналната схема на комплексна терапия за пациенти с вулгарен псориазис в зависимост от клиничните прояви и естеството на хода на дерматозата, включително фотохимиотерапията (PCT) и Afobazole, който се предписва от първия ден на лечение в дневна доза от 30 mg.

При пациенти с прогресиращ стадий на вулгарен псориазис, продължителност на заболяването или обостряне 1 месец, индексът на разпространение и тежест на псориазис (Псориазис зона и индекс на тежест - PASI) от 10 до 20 точки и със средно ниво на тревожност (5–25 точки), продължителността на терапията с Афобазол е била 14 дни. При пациенти с продължителен, торпиден ход на псориатичния процес, продължителност на обостряне повече от 2 месеца, стойност на PASI> 20 точки - 21 и 28 дни с високо и много високо ниво на тревожност, съответно.

Основната извадка се състои от 30 пациенти с вулгарен псориазис в прогресиращия и стационарен стадий на псориатичния процес, при които стресът е отключващ фактор и които са имали средно, високо и много високо ниво на тревожност по скалата на Тейлър. Умереният и тежък псориатичен процес се характеризира със среден PASI от 23.4 ± 2.0 и висок DIC от 19.6 ± 2.0.

Контролната група се състоеше от 30 пациенти със стрес-индуциран вулгарен псориазис, прогресиращ и стационарен стадий, умерен и тежък курс, сходни средни стойности на индексите на PASI (19.0 ± 2.5) и DICI (20.0 ± 1.9). Пациентите от тази група са получили курс на FCT и външна терапия..

Сравнението с PCT монотерапия (контролна група) показа, че клиничната ефикасност на метода на комбинираната терапия се характеризира с по-значително намаляване на индекса PASI (1,7 пъти), намаляване на броя на процедурите (средно 4 процедури), намаляване на общата доза ултравиолетова радиация и намаляване на продължителността на престоя в болницата. етап на лечение за 6-7 дни на легло, намаляване на честотата на страничните ефекти на РСТ и значително увеличаване на периода на ремисия на псориазис - с 6 месеца.

Проучването на А. Н. Тимофеева, И. И. Бобинцев, Л. В. Силина (2014) [15] с участието на 98 пациенти с хронична форма на идиопатична екзема в острия стадий включва две групи, стандартизирани по пол, възраст, ход на заболяването и др. психоемоционални характеристики, наличието на съпътстваща патология. В група 1 (n = 50) пациентите са получили стандартно дерматологично лечение. Втората група (n = 48) заедно със стандартната терапия получават Afobazole в дневна доза от 30 mg, разделена на 3 дози от 10 mg.

До края на курса на лечение стойността на DIC в групата пациенти, получаващи Afobazole намалява с 61% (p

Afobazole, нужда от прегледи))

Реших тук да изпия нещо успокояващо.

Не харесвах Персен по описание, Novopassit изглежда не е нищо, но кръстникът (работи във фармацевтична компания) каза, че със същия успех можете да използвате обикновена валериана.

Препоръчва се Grandaksin или Afobazol.

Според описанието на действието най-много ми хареса Afobazole, момичетата, които пиеха, споделят, имаше ефект и какво.

Коментари на потребители

Afobazole помага да се справите с леко усещане за безпокойство и раздразнителност. Но ако настъпи тежък емоционален шок, то тук той е безсилен. В тази ситуация, по-добър от валокордин, според мен нищо няма да помогне.

Фенибут ми помага най-добре от вълнение и силен стрес. Не помня коя компания използвах, някой американец. Като SNS Smart или Primaforce. Успокоява добре при неврози и паника. Можете да приемате до 2 месеца при 1000-1500 mg на ден (до 3 капсули). Той започва да действа почти веднага, 20-40 минути след прилагането. Няма сънливост или седация. Препоръчително е да се пие 30-40 минути след хранене. Можете да вземете шофьорите. Продава се без рецепта в спортното хранене.

1. Невролог ми предписа това гадно нещо, след това той одобри и кардиолог, от първите дни на приемане здравето ми започна да се влошава, струваше ми се, че само се влошава, симптомите на страничните ефекти започнаха да се увеличават: главоболие, вазоспазъм в главата (което е най-лошото, те седят по-здраво паника, налягането се повишава от това, предизвика линейка 3 пъти в седмицата), болка в сърцето (треперене, изтръпване, изтръпване), след това импулсите започнаха да болят навсякъде (в ръцете, краката, в различни части на тялото), болка в стомаха, след седмица Вече започнах да се уморявам, плюс също започнах няколко пъти неспокойно, безсънието се появява 1-2 дни след началото на приема.

2. Разбрах, че нещо не е наред, изкачих се да потърся прегледи за лекарството и попаднах на тази ИТ, каква беше моята изненада, когато видях, че хората пишат за същите симптоми. На следващия ден, който прекарах без афобазол, половин ден все още беше наденица, но до вечерта състоянието се подобри осезаемо. За да се уверя, отново взех хапчето и отново започнах да колбасирам със същите странични ефекти!

3. Положителните отзиви, които има, сигурен съм, че са платени, всички пишат като чертеж, глупаво пренаписващ от инструкциите колко е прекрасно! При толкова негативизъм от хората, тази кифла трябва да бъде забранена изобщо да се продава! И лекарите, които го предписват (те се плащат на фармацевтични компании) под изпитание!

Afobazol: прегледи на лекари. потискащ

Стресови ситуации очакват човек на всяка стъпка и за да приведете нервната система в ред, понякога се налага да прибягвате до приема на лекарства. Afobazol принадлежи към съвременните, популярни успокоителни. Прегледите на лекарите се свеждат до факта, че лекарството се понася добре от пациентите и не пристрастява след продължителна терапия. Дозировката се изчислява индивидуално за всеки случай от лекуващия лекар.

Afobazol: обща информация

Седативите са общоприетото наименование за група лекарства, които засягат централната нервна система. По произход те се делят на растителни и синтетични.

Лекарството Afobazol се присъедини към редиците на селективни анксиолитици. Инструкцията казва, че няма странични ефекти, характерни за групата бензодеазипинови транквиланти. Има анти-тревожност, активиращ ефект и влияе положително на общото състояние. Приемайки лекарството, не можете да се страхувате от пристрастяването, увреждането на паметта или появата на „синдром на отнемане“ след приключване на лечението.

Afobazol е лекарствен (психотропен) продукт от руското производство. Анксиолитикът има няколко предимства в сравнение с някои антидепресанти и транквилизатори от серията бензодеазепин. Изследователи, разработили лекарството, твърдят, че няма негативни последици, които обикновено съпътстват процеса на лечение със седативи. "Afobazole", чийто състав не предизвиква потискащ, мускулен релаксиращ ефект, не образува лекарствена зависимост.

Клиничните проучвания на Afobazole потвърждават неговата ефективност. В теста са участвали както жени, така и мъже на възраст от 18 до 60 години с невротични разстройства. Първите резултати за подобряване на емоционалното състояние и намаляване на тревожността са регистрирани вече 3-10 дни след началото на приема на лекарството.

След 6 седмици терапия почти всички пациенти изпитват частична или пълна ремисия. Инструментът е признат за абсолютно безопасен за употреба във всяка област на медицината. Въпреки безплатната продажба в аптеките, преди употреба трябва да се консултирате с лекар, за да установите диагноза и да предпишете подходящ режим на лечение.

Състав и форма на освобождаване

Днес можете да си купите таблетна форма на лекарството "Afobazol." Съставът на всяка таблетка е 5 или 10 mg от активното вещество фабомотизол хидрохлорид (морфолиноетилтиоетоксибензимидазол). Допълнителни съставки - картофено нишесте, магнезиев стеарат, лактоза монохидрат, повидон.

Как действа лекарството??

Селективният аксолитик в състава на агента ви позволява да предотвратите промени в мембранно зависимите рецептори. Това от своя страна помага за намаляване на раздразнителността, дискомфорта, безпокойството и страха. Благодарение на лекарството сънят се нормализира, появява се прилив на жизнена енергия, възстановява се физическото състояние.

Симптомите на соматични разстройства, свързани с дихателната, сърдечно-съдовата, сетивната, храносмилателната системи, в крайна сметка престават да се проявяват и смущават пациента. Резултатът от терапията трябва да бъде оценен на четвъртата седмица от лечението, когато се постигне максимален ефект от лекарството Afobazol. Прегледите на лекарите показват стабилизиране на кръвното налягане (стресът често причинява хипертония) след приема на лекарството. Симптомите на вегетативно разстройство (повишена сърдечна честота, тремор, усещане за липса на въздух, болка в гърдите) също са намалени.

Ефектът от лекарството продължава 2 седмици след края на дозата. Пациентът престава да изпитва постоянен страх и загриженост. Пристъпите на мускулни потрепвания, замаяността са блокирани, вниманието се подобрява. В сравнение с бензодиазепините терапевтичният ефект е по-слабо изразен.

Когато се предписва "Afobazole"?

Използването на успокоително средство е особено подходящо за хора, страдащи от постоянно чувство на несигурност, подозрителност, бурни емоционални прояви в отговор на негативни житейски ситуации. Като част от комплексната терапия се предписва на пациенти с бронхиална астма, хипертония, хронично безсъние и онкологични патологии..

Приемът на "Afobazole" е задължителен при следните проблеми:

 • неврастения и невроза;
 • системен лупус еритематозус (автоимунно заболяване);
 • сърдечна исхемия;
 • дерматологични заболявания (псориазис, екзема, лишей);
 • кодиране за алкохолна зависимост и тютюнопушене;
 • предменструален синдром;
 • синдром на раздразнените черва;
 • онкологични патологии;
 • безпокойство
 • cardiopsychoneurosis.

Лекарството може да се използва по време на периоди на засилено вълнение, например преди полагане на изпити или при смяна на работата. За всеки пациент се подписва индивидуален режим на терапия и дозировка на препарата Afobazol. Аналозите на лекарството съдържат други активни вещества, но имат най-сходния терапевтичен ефект. Оптималното лекарство за терапия може да бъде избрано само от специалист, след като е прегледал пациента.

Как да приемате Afobazole?

Инструкцията за лекарствата е важен документ, с който всеки пациент трябва да бъде запознат, преди да започне да използва продукта. Според пояснението, таблетките се приемат след хранене. Оптималната единична доза е 10 mg. Ако е необходимо, лекуващият лекар може да коригира тази стойност. В зависимост от диагнозата, тя варира както по-малки, така и по-големи. Пийте успокоително 3 пъти на ден на приблизително същия интервал от време. Максималната продължителност на приема е 3 месеца, след което трябва да си направите почивка.

За кратък курс на лечение можете да закупите лекарството в картонена кутия от 10 или 20 таблетки. Предлага се и в банки от 50 и 100 броя. Такъв обем се използва най-добре, ако е необходима дългосрочна терапия с Afobazole. Цената започва от 280 рубли. и зависи от дозировката на активното вещество.

Резултатът от употребата на лекарството се появява в различно време. При някои пациенти подобрение на емоционалното състояние се наблюдава още на третия ден от приема, при други - малко по-късно. Продуктът се абсорбира добре от чревната стена и бързо се екскретира от тялото..

Afobazol: противопоказания

Въпреки относителната безопасност и нетоксичност на компонентите, лекарството все още е забранено да се приема по време на бременност и кърмене. Без назначаването на лекар не трябва да се приемат деца под 18 години. Лицата, които имат индивидуална непоносимост към съставните му вещества, трябва да бъдат предотвратени да използват лекарството..

Някои пациенти съобщават за сънливост след приемане на успокоителното Afobazole. Прегледите на лекарите потвърждават появата на такива симптоми само в случай на независимо увеличение на препоръчителната дневна доза. Ако следвате инструкциите на специалист, лекарството помага за подобряване на концентрацията. Следователно, той е одобрен за използване, ако е необходимо, контролни механизми.

Странични ефекти

Развитието на алергична реакция е възможно при непоносимост към тялото на лактоза, която е част от лекарството "Afobazol". Предозирането е рядко и се проявява под формата на значителен седативен ефект. Поради факта, че лекарството бързо се екскретира от тялото, това състояние обикновено преминава самостоятелно. Понякога може да се наложи подкожно да се инжектира кофеин (натриев бензоат).

В началото на терапията може да се появи нежелана реакция към Afobazole. Страничните ефекти под формата на гадене и повръщане се появяват след прекратяване на лекарството. Ако симптомите продължават, потърсете лекарска помощ..

Съвместимо ли е лекарството с алкохола??

Този въпрос интересува почти всички, които приемат успокоително. Лесният успокоител Afobazol и алкохол са доста съвместими. Компонентите на лекарството не засилват наркотичния ефект на етанола, а по-скоро, напротив, потискат. Следователно не може да се усети опиянение от малък брой високостепенни напитки. От своя страна алкохолът не влияе на лечебния процес по най-добрия начин и намалява неговата ефективност..

Анксиолитичният афобазол и алкохолът са нежелателни едновременно. Лекарството често се използва при лечението на симптоми на абстиненция, когато на пациента е трудно да издържи отказ да пие алкохол или никотин. Този инструмент улеснява прехвърлянето на този период. Освен това помага за облекчаване на махмурлука, "стартирайки" централната нервна система.

Взаимодействие с други лекарства

Ако за лечение се използват едновременно няколко успокоителни, ефектът не винаги е по-изразен. Няма смисъл да приемате "Afobazole" с леки седативни лекарства на базата на лечебни билки.

Най-често е достатъчно да приемате само Afobazol. Съвместимостта с други транквиланти или ноотропи ще се прояви като изразен анти-тревожен ефект. Лекарствата за епилепсия ще работят по-усилено.

Как да заменим?

Към днешна дата фармацевтичните компании предлагат богат избор от успокоителни, естествени и синтетични. Ако е необходимо, можете да изберете заместител на лекарството "Afobazol". Аналозите ще имат други активни компоненти в състава, но терапевтичният ефект ще бъде идентичен. Лекарствата, които могат да облекчат синдромите на тревожност и объркване, включват:

 • Диазепам
 • Адаптол "
 • "Phenazepam";
 • "Elinium";
 • Amizil
 • Atarax
 • Tenoten
 • Persen
 • Mebix
 • Phenibut
 • Tranquesipam;
 • "Неврофазол" (синоним на лекарството "Afobazol").

Заместителите имат подобен терапевтичен ефект, но те не могат да се сравняват с оригиналното лекарство. Оптималното лекарство трябва да бъде избрано от лекуващия лекар, като се вземе предвид диагнозата на пациента и наличието на индивидуална непоносимост към компонентите. Доста е трудно да се справите самостоятелно с проявата на невроза, защото лекарствата могат само да премахнат симптомите на заболяването, но не и да разрешат причината за проблема.

Какво казват пациентите и лекарите?

Различни житейски обстоятелства винаги се „удрят“ по нервите, провокират появата на панически атаки, депресия, страх от утрешния ден. Не всеки може да се справи с депресивно състояние и истерици. За помощ в такива ситуации трябва да се свържете с невролог. Много експерти предпочитат да предписват успокоител на Afobazol на своите пациенти. Лекарството заслужава повече положителни отзиви от лекарите, въпреки че някои считат това за плацебо ефект, въпреки огромния брой хора, които са се върнали към анксиолитично благосъстояние и стабилно емоционално състояние. Пациенти с постоянно чувство на тревожност и склонни да се притесняват, казват, че лекарството наистина помага и потиска неприятните симптоми, ако случаят не протича.

Повечето пациенти, приемали лекарството, отбелязват бърз терапевтичен ефект буквално от първия ден на приемане. Спират атаките на паника, които често са придружени от тахикардия и спазъм в гърдите и гърлото. Спокойното състояние ви позволява правилно да прецените ситуацията и да намерите начини за разрешаване на проблеми..

Отрицателните отзиви са доста редки и се свързват главно с появата на странични ефекти. Някои пациенти не са почувствали промяна в психологическото си състояние към по-добро след прием на Afobazol. Предозирането на анксиолитик практически се изключва, ако напълно спазвате инструкциите на невролог и не надвишавате дозата.

Трябва ли да взема Persen вместо Afobazol?

Персен е успокоително на растителна основа. Състои се от листа от мента, маточина, екстракт от корен от лечебна валериана. Природният произход повлиява положително симптомите на тревожност, раздразнителност, насърчава нормалния сън без пристъпи на дневна сънливост. Когато избирате "Afobazole" или "Persen" за лечение, трябва да се има предвид, че ефектът на първия е по-лек в сравнение със синтетичния анксиолитичен.

Успокоително средство на растителна основа може да се използва в педиатрията под строгото наблюдение на лекар. Персен подобрява вниманието, успокоява и помага да се справите с безсънието. Може да се предпише в комплексна терапия с вегетоваскуларна дистония, синдром на отнемане на мощни лекарства. Като превантивна мярка се препоръчва в периоди на постоянни стресови ситуации..

Специалист трябва да избира между два успокоителни. В по-леки случаи понякога е достатъчно да вземете успокоително средство на базата на лечебни билки. Ако ситуацията изисква "сериозни" лекарства, на пациента се предписва Afobazol. Противопоказания за употребата на Persena - високо кръвно налягане, бременност, деца под 3 години и индивидуална непоносимост към компонентите.

Afobazol или Adaptol?

Успокоителното Adaptol принадлежи към групата на анксиолитиците и има същия терапевтичен ефект като Afobazol. Употребата е показана при неврози, емоционална нестабилност, стрес от различни етиологии. Помага за намаляване на желанието за никотин и подобрява поносимостта към антипсихотиците.

Клиничните изпитвания потвърждават положителния ефект на лекарството върху умствената дейност. „Адаптол“ също подобрява скоростта на реакцията при контролиране на различни механизми и не предизвиква сънливост през деня. Активното вещество на лекарството е мебикар (в една капсула съдържа 300 mg). Не пристрастяване и пристрастяване.

Лекарството е забранено за деца под 10 години, бременни и кърмещи жени. Страничните ефекти (замаяност, слабост) се развиват само при значително превишаване на препоръчителната доза Adaptol.

Много пациенти, които първо са приемали Afobazole, а след това Adaptol, отбелязват, че успокоителният ефект на последния е по-слаб. Afobazol наистина има изразен анти-тревожен ефект. Той може да се справи със симптомите на паническа атака, да преодолее чувството на страх и да премахне вегетативните разстройства (сухота в устата, внезапно замаяност). Латвийският аналог има смисъл само в леки случаи, с леки неврологични разстройства.

Възможно ли е да замените Afobazol с Phenibut??

Лекарството "Фенибут" се отнася до ноотропни лекарства, получени от гама-аминомаслена киселина. Способен да се справи с напрежението, безпокойството, безпокойството. Насърчава активирането на умствените способности и помага за концентрацията. Това се дължи на подобреното кръвоснабдяване на мозъчната тъкан. Продуктът е нетоксичен и напълно безопасен. Екскретира се от организма 3 часа след приложението. Въпреки някои положителни аспекти на лекарството, той се понася по-лошо от пациентите и често причинява нежелани последици и пристрастяване към системата, за разлика от Afobazol.

Експертите не препоръчват използването на ноотропно средство за повече от 6 седмици, за да не предизвикате пристрастяване. Лекарството има по-силен анти-тревожен ефект (според прегледите на пациентите) от Afobazol.

Цената не е от голямо значение при избора на лекарство и Фенибут може спокойно да се нарече достъпно лекарство в сравнение с анксиолитик от последно поколение (цена - около 120 рубли). Струва си да се има предвид, че по време на лечението с това успокоително е забранено да се пият алкохолни напитки. Фенибут и етанол имат същия ефект и инхибират централната нервна система. Доста често Afobazol и Phenibut се предписват за лечение на хроничен алкохолизъм, когато пациентът страда от нарушения на паметта, губи интерес към живота и изпитва симптоми на отнемане.

В сравнение с Afobazole, противопоказанията за употребата на Phenibut до известна степен се разширяват. Лекарството, съгласно инструкциите, се приема с повишено внимание в случай на пептична язва и чернодробни патологии. Под строгото наблюдение на лекар, седативът се използва при лечението на деца под 8 години. По време на бременността производителят съветва да се въздържате от употребата на продукта, тъй като няма данни за такива изследвания. В случай на симптоми на предозиране (сънливост, пристъпи на повръщане, ниско кръвно налягане) е необходимо веднага да се изплакне стомаха.

Afobazole: прегледи на хора след употреба, прегледи на лекари, цена, инструкции за употреба, аналози

Afobazole е селективен анксиолитик, използван в психиатрията..

Има лек ефект, така че използването му при лечението на тежки психични разстройства е неподходящо.

Едно от малкото лекарства от тази група, което може да причини минимум странични ефекти. Но въпреки това Afobazole не е предназначен по време на бременност, за кърмещи жени, както и за деца и юноши.

структура

Съставът на лекарството включва:

 • картофено нишесте;
 • микрокристална целулоза;
 • магнезиев стеарат;
 • лактоза;
 • повидон.

Основният активен елемент е морфолиноетилтиоетоксибензимидазол дихидрохлорид.

Той спира процеса на мембранно-зависими промени в лиганд-зависимия йонен канал на нервната система. Това позволява да се инхибират нервните стимулационни импулси, контролирани от главния мозъчен невротрансмитер..

При продължителна употреба на Afobazole, веществото морфолиноетилтиоетоксибензимидазол дихидрохлорид не предизвиква зависимост, нито е придружено от „синдром на отнемане“.

Действието на лекарството се основава на комбинация от тревожно и леко стимулиращо действие на морфолиноетилтиоетоксибензимидазол дихидрохлорид.


Администрирането на курса на Afobazole ви позволява да:

 • намалява тежестта на състоянието на тревожност или води до пълното му премахване;
 • елиминирайте чувството на неразумен страх, постоянни чувства, отрицателни предчувствия, панически атаки;
 • намаляване на раздразнителността, нервността, плахостта, тревожността, плачността;
 • нормализира способността за релакс, почивка;
 • възстановяване на оптималния цикъл сън-събуждане, преодоляване на безсънието;
 • елиминират негативните мускулни, съдови, дихателни, стомашни явления, които се появяват на фона на стрес;
 • за намаляване на автономните реакции, съпътстващи пациента с нервно напрежение (замаяност, прекомерно изпотяване, усещане за сухота в устата и потни длани);
 • елиминирайте когнитивните увреждания (затруднения със концентрирането, запомнянето на голям поток от информация).

Цена в аптеките

Колко струва Afobazole в аптека, зависи от региона на продажбите.

В Москва и Московска област можете да закупите средно лекарство за 360-420 рубли (60 таблетки).

В Санкт Петербург опаковката на таблетки ще струва около 370 рубли.

Той се пуска за продажба без рецепта от невролог, но това не е причината за употребата на Afobazole при самолечение, специалист трябва да предпише терапия.

Показания за употреба

Употребата на лекарството е препоръчително в следните случаи:

 • с генерализирани тревожни разстройства, неврастения, разстройства на адаптацията;
 • с нарушения на съня (до хронично безсъние), причинени от тревожност, нервно напрежение;
 • с невроциркулаторна дистония;
 • с синдром на предменструален свръхнапрежение;
 • със синдром на отнемане на алкохол;
 • със „синдром на отнемане“ след отказване от тютюнопушенето (улеснява преживяването на стресово състояние, улеснява процеса на отказ от лош навик).

Може да се използва в комплексна терапия при пациенти със соматични, онкологични, дерматологични заболявания.

Противопоказания

Лекарството е ограничено, когато:

 • бременност
 • кърмене;
 • възраст на пациента до 16 години;
 • индивидуален имунитет на организма към елементите на състава.

Странични ефекти

Страничните ефекти са рядкост, най-често пациентите се оплакват от алергии.

Също така терапията може да бъде придружена от:

 • главоболие;
 • виене на свят
 • леко депресивно състояние, апатия.

Ако се установят нежелани реакции, е необходимо да се консултирате с вашия лекар, може да се наложи да намалите дозата на лекарството.

свръх доза

При приемане на повишена доза от лекарството съществува висок риск от интоксикация на организма, както и развитие на мощен седативен ефект, сънливост, кома.

Ако подозирате предозиране, трябва незабавно да се обадите на екипа на линейката.

Като спешна помощ за пациента в случай на предозиране, 1 ml s / c натриев кофеин бензоат се инжектира интравенозно (20% разтвор). Процедурата за въвеждане на разтвора се повтаря до 3 пъти на ден.

Инструкции за употреба

Как да приемате таблетки Afobazole при възрастни:

 1. Лекарството е предназначено за перорално приложение.
 2. Лекарите препоръчват да пиете хапчета не на празен стомах, а след хранене. Това ще намали отрицателното въздействие на компонентите на лекарството върху стомаха..
 3. Не дъвчете таблетката, не разтваряйте. Пийте малко вода.
 4. Единичната доза не трябва да надвишава 10 mg.
 5. Оптималната дневна доза е 30 mg, разделена на няколко дози.

Не се препоръчва на деца / юноши на възраст от осемнадесет да надвишават дневната доза над 20 mg.

За постигане на положителен терапевтичен ефект е необходимо да се следва курс на лечение с продължителност 2-3 седмици.

За пациенти с тежки форми на психоемоционално смущение дневната доза може да бъде увеличена до 60 mg, а терапевтичният курс да бъде удължен до 3 месеца.

Афобазол и алкохол: съвместимост

След употребата на Afobazole таблетки от нервите е неприемливо да се приема алкохол. Всякакви лекарства, които пряко влияят на нервната система, е забранено да се комбинират с алкохол..

Алкохолът е в състояние многократно да засилва ефекта на анксиолитик, което ще бъде резултат от предозиране, отравяне, мощна интоксикация на организма.

Прегледи на хора след прилагане

Пациентите разказват за резултатите от лечението с Afobazole:

Егор, на 38 години:

В първите дни на приема на хапчетата не забелязах особени промени. Подобренията започнаха на 6-7 ден. Започна да заспи бързо, сънят му стана силен, продължителен. Освен това забеляза подобрение в общия емоционален фон, беше по-малко уморен по време на работа, спря да се дразни от различни дреболии.

Катерина, 24 години, Туапсе:

Според предписанието на лекаря, тя започва да приема Afobazole, три таблетки на ден. Неврологът веднага предупреди, че ефектът от таблетките е кумулативен, тоест резултатът няма да се забележи веднага.

Тъй като бях в тежко психо-емоционално състояние, терапевтичният курс беше дълъг - три месеца. Сега съм много по-добре, наслаждавайки се напълно на майчинството. Добро лекарство и от него нямаше страничен ефект.

Като цяло отзивите на пациентите са положителни. Малък процент от пациентите се оплакват от главоболие, повтарящо се виене на свят и алергични реакции.

Прегледи на лекарите

Отзиви на невролози за ефекта на лекарството:

Костенко Б.А.:

Категорично неприемливо е да се използва лекарството за самолечение, как да се пие Афобазол - лекуващият лекар трябва да определи в зависимост от състоянието на пациента.

Анисимова Г.П.:

Предимствата на лекарството включват добра поносимост при пациенти и минимален брой нежелани реакции, които се проявяват при не повече от 20% от пациентите.

Невролозите реагират положително на ефекта на лекарството, така че се доверяват на здравето на своите пациенти.

Аналозите са по-евтини

Най-популярните аналози и заместители на Afobazole:

 1. Tenothen. Има хомеопатичен състав. Предимството на Tenoten пред оригинала е формата на лекарството, не само за възрастни, но и за деца от тригодишна възраст. Предписва се при лечение на невротични разстройства, тревожност, безсъние на фона на психоемоционални разстройства.

Средната цена за 40 таблетки (за педиатрични и възрастни форми на лекарството) е 240 рубли.

 1. Adaptol. Латвийски анксиолитик, използван в случай на неврози, неразумно чувство на страх, раздразнителност, емоционална нестабилност. Може да се предписва по време на бременност и кърмене (по преценка на лекуващия лекар).

Един от малкото аналози, който има стойност по-висока от оригинала. 20 таблетки могат да бъдат закупени за около 720 рубли. Освен това Adaptol е строго предписан от невролог.

 1. Persen. Persen се основава на естествени съставки, което е основното му предимство пред оригинала. Може да се предписва при лечение на тревожност, невроза, безсъние не само за възрастни, но и за деца от дванадесетгодишна възраст.

20 таблетки от успокоително лекарство могат да бъдат закупени средно за 270 рубли.

 1. Phenibut Фенибут е най-евтиният аналог, 20 таблетки могат да бъдат закупени за около 120 рубли. Използва се при лечението на тежки психични патологии, отпуска се строго по предписание на невролог. Той има много сериозни нежелани реакции, така че терапевтичният курс трябва да бъде придружен от постоянно лекарско наблюдение.
 2. Novopassit. Лекарството Novopassit е друг аналог, базиран на естествени, естествени компоненти. Отнася се до леки успокоителни, използва се при безсъние, стрес, повишена умора, нервност.

Приблизителната цена за 10 таблетки е 230 рубли.


Начинът на приложение на представените аналози и заместители се избира от лекуващия лекар за всеки пациент поотделно.

Afobazole - висококачествен, модерен анксиолитик, използван при лечението на психоемоционални разстройства с лека и умерена тежест.

Въпреки факта, че се продава без рецепта, категорично не се препоръчва използването му при самолечение.

Хапчета за екзема

Комплексната терапия на екземата задължително включва приемане на хапчета за различни цели. Повечето лекарства от този тип се отпускат от аптеките без рецепта, но те могат да се приемат само по предписание на лекар..

Антихистамини за екзема

Антихистамините винаги се предписват за различни кожни патологии, като те блокират хистаминовите рецептори. Тези лекарства намаляват реактивността на имунната система и намаляват сърбежа. Лекарствата за алергия предотвратяват развитието на оток на Quincke. Лекарствата от тази група имат изразени антисептични и антисекреторни свойства..

Днес в Русия са регистрирани повече от 150 вида антихистаминови лекарства. Това са не само антагонисти на хистаминовите рецептори, но и лекарства, които:

 • катализира свързването на хистамина със серумните протеини;
 • инхибират отделянето на хистамин от мастоцити или мастоцити.

Много от тях често се предписват при екзема, например:

 • Suprastin,
 • Loratadine,
 • Lordestine,
 • Atarax,
 • Diazolin,
 • Tavegil,
 • Kestin,
 • Zodak,
 • Fexadine,
 • Tsentriliv,
 • Цетрин и др.

Най-често при екзема се предписва Suprastin - антихистамин на базата на хлоропирамин. До половин час след приема на Suprastin ще се наблюдава положителен ефект.

Въпреки това, Супрастин има противопоказания:

 • обостряне на бронхиална астма;
 • бъбречни и чернодробни патологии;
 • заболявания на кръвообразуващите органи.

Препоръки

Всякакви лекарства за алергии се приемат най-добре преди лягане, като те имат седативни и хипнотични свойства. Също така някои лекарства (например Atarax) имат слаб успокояващ ефект. Антихистамините не трябва да се дават на деца, които са на по-малко от месец.

Странични ефекти

Страничните ефекти след прием на такива лекарства са редки и обикновено се проявяват с леко гадене и сърцебиене. Това се дължи на запушване на калиевите канали на сърцето..

Хормонални лекарства за екзема

Хормоновата терапия при екзема включва използването на не само мехлеми, но и таблетки. Най-често се предписват за засилване на терапевтичния ефект на външни лекарства и в случаите, когато кремът практически не е полезен.

Thyroidin

Тиреоидин - хормонален препарат, получен от щитовидни жлези на говеда, изсушени по специален начин.

Тиреоидинът съдържа два важни хормона:

Лекарството засилва енергийните процеси в организма, има умерено успокоително действие върху централната нервна система и засилва синтеза на протеини.

Преднизон и дексаметазон

Тези средства са сходни по своето въздействие върху организма. Преднизолон и дексаметазон са синтетични кортикостероиди, следователно имат по-висока активност от естествените хормони.

 • противовъзпалителен ефект чрез потискане на простагландини и тромбоксан;
 • антиалергичен ефект поради блокиране на хистаминовите рецептори;
 • антитоксичен ефект;
 • имуносупресори;
 • антишоков ефект поради повишено кръвно налягане.

Следователно, тези лекарства са еднакво ефективни при лечението на екзема..

кортизон

Кортизонът има противовъзпалителен ефект, инхибира производството на простагландини, намалява броя на лимфоцитите и макрофагите на мястото на възпалението и стабилизира състоянието на клетъчните мембрани. Той предотвратява растежа на съединителната тъкан, облекчава сърбежа и подуването..

триамцинолон

Глюкокортикостероидът Триамцинолон инхибира действието на тъканните макрофаги и левкоцити, а също така допринася за производството на колаген. Също така лекарството намалява броя на протеолитичните ензими в областта на възпалението. Триамцинолон насърчава регенерацията на епидермиса, костната и мускулната тъкан.

Антибактериална терапия при екзема

Антибиотиците при екзема се предписват, ако:

 • Разширяване на зоната на инфекция.
 • Инфекция:
  • повишаване на температурата;
  • появата на атипична плака на повърхността на язви;
  • промяна в цвета на ексудат;
  • гнойни обриви;
  • обща интоксикация на тялото.
 • Отслабен имунитет (например с имунодефицити).
 • Развитието на лимфаденит и лимфангит.

Също така антибиотиците се използват за микробна и варикозна екзема. Те трябва да се приемат само след консултация с лекар..

Най-често при екзема се предписват следните антибиотици:

 • Еритромицин (макролидна група);
 • Оксацилин (пеницилини);
 • доксициклин;
 • Ампицилин (при лечение на микробна екзема):
  • Flemoklav;
  • Amoxiclav;
 • Ципрофлоксацин (група флуорохинолони);
 • Pimafucort (на базата на Neomycin), лекарството се предписва в случай на гъбична инфекция.

цитостатици

Цитостатиците се използват за лечение на автоимунни заболявания, които включват екзема. Тези лекарства намаляват скоростта на клетъчното делене на тялото и имат имуносупресивен ефект. Това е необходимо, когато имунната система започне да унищожава клетките на собственото ви тяло..

Цитостатиците се използват само по указание на лекар, като тези лекарства имат голям брой странични ефекти и се понасят изключително слабо от пациентите.

Най-известните лекарства от тази група включват:

 • Метотрексат,
 • Temozolomide,
 • флутамид,
 • Тамоксифен,
 • циклофосфамид.

Те се предписват в тежки случаи, когато други лекарства (включително силни глюкокортикостероиди) нямат терапевтичен ефект.

Антипиретични таблетки

Антипиретичните лекарства (антипиретици) се използват в случай на треска при остра екзема и когато към основното заболяване е прикрепена бактериална инфекция.

Целта на определено лекарство зависи от възрастта и общото състояние на пациента.

Успокоителните

Транквилизаторите са психотропни лекарства, които влияят на централната нервна система. При екзема най-често се предписват анксиолитици, те облекчават страха, безпокойството и безпокойството, защото това заболяване често се появява поради нервни разстройства, различни шокове и стресове.

Таблетките не трябва да се приемат твърде дълго, тъй като те лесно пристрастяват..

При екзема най-често се предписват следните транквиланти:

Но преди да вземете мощни лекарства, се препоръчва да преминете курс на лечение с леки седативни билкови лекарства (например таблетки валериана). Това е особено вярно в случай на лечение на деца..

Витаминотерапия

При екзема трябва да приемате витамини. Те не могат да бъдат заменени с лекарствена терапия, но отхвърлянето на такава поддръжка на имунитета ще усложни и забави възстановяването. Много лекари смятат, че повечето дерматози се причиняват от недостиг на витамини.

При екзема определено трябва да приемате:

 • ретиноиди (продукти на базата на витамин А);
 • аскорбинова киселина (в обикновени таблетки);
 • витаминни и минерални комплекси:
  • Vitrum;
  • Supradin;
  • Пиковит и т.н..

Екзема видео

Видеото говори за използването на кортикостероиди при кожни заболявания. Някои митове, свързани с употребата на хормони, се развенчават.

прогноза

Лечението с хапчета има важно място в лечението на екзема. Това кожно заболяване не може да се излекува само с външни средства. Изисква се интегриран подход, който ще включва прием на лекарства от различни видове.

Afobazole: инструкции, състав, показания, действие, прегледи и цени

Afobazole е анксиолитично лекарство, което се използва за премахване на тревожност, неврастения и нарушения на адаптацията. Действието на лекарството инхибира емоционалната реакция на стрес на човешкото тяло. Афобазоловото лекарство възстановява функциите на невроните и осигурява защита на клетките на централната нервна система. Инструкции за употреба Afobazole описва подробно свойствата на лекарството, неговия ефект и странични ефекти.

Съставът на лекарството Afobazole

Активното вещество на лекарството е фабомотизол. Лекарството Afobazole, включително анксиолитичното вещество fabomotizole, е разработено от Научноизследователския институт по фармакология RAS.

В клинични проучвания лекарството показва по-добра ефективност от диазепама и се понася по-добре от пациента..

Веществото фабомотизол стабилизира рецепторите и възстановява тяхната чувствителност към инхибиторни медиатори, което от своя страна води до намаляване на чувството на безпокойство и напрежение

Съставът на таблетката включва:

 • 5 mg или 10 mg фабомотизол;

Дозировка, форма на освобождаване, производители и опаковки

Лекарството е в аптечната мрежа под формата на таблетки. Дозировка на таблетки - 5 mg и 10 mg.

Производители на лекарства:

 1. Pharmstandard-Leksredstva OJSC (Русия).
 2. Отисифарм АД (Русия).

Таблетките са опаковани в контурни клетки от 20 и 30 броя..

Афобазол действие

Селективният анксиолитик има ефективен невропротективен ефект върху човешкото тяло. Стабилизира бензодиазепиновите рецептори, увеличавайки реакцията им към инхибиторните невротрансмитери.

Афобазол възстановява функцията на невроните и защитава клетките на централната нервна система.

Лекарството действа върху тялото, както следва:

 • облекчава тревожността;
 • премахва страховете;
 • облекчава раздразнителността;
 • премахва депресията;
 • елиминира автономните симптоми и когнитивното увреждане;
 • повишава емоционалната лабилност;
 • елиминира симптомите на тревожност.

От допълнителните ефекти си струва да се подчертае следното: лекарството помага да се премахне прекомерното изпотяване, сухота в устата и виене на свят с безпокойство. Също така лекарството повишава концентрацията, облекчава стреса и елиминира симптомите му. Лекарството помага за стабилизиране на съня. Има ефективен анти-тревожен ефект и активира процесите на централната нервна система. В резултат на това увеличава биологичния потенциал на клетъчните структури на мозъка и невроните получават мощна защита.

Лекарството има много слаб седативен ефект, не предизвиква сънливост или летаргия. Може да се консумира през деня и да води активно обичайно занимание..

Лекарството се използва не само за лечение на невропсихични разстройства, но и за облекчаване на соматични кардиологични, неврологични, дерматологични, стомашно-чревни симптоми.

Афобазол се използва широко в психиатрията и неврологията. Ефективният успокоител за деня има мощен успокояващ ефект и потиска негативните емоции. Тя се отнася до най-новото поколение бензодиазепини. Лекарството не предизвиква откъсване и безразличие към външния свят, напълно е безопасно при терапията, не влияе на скоростта на психичните реакции на човек.

Както показва медицинската практика, Afobazole не пристрастява, както повечето транквиланти. Следователно премахването на лекарственото вещество се понася лесно, не води до влошаване на цялостното здраве. Приемът на лекарството не провокира развитието на зависимост от наркотици. В края на лечебния курс не се изисква намаляване на дозата.

Основното предимство на лекарството е минимум странични ефекти. Лекарството е с много ниска токсичност.

Абсорбция, разпределение и отделяне от организма

След приложение лекарствените вещества бързо се абсорбират в кръвта от храносмилателния тракт. Те могат да бъдат открити в плазма 1 час след перорално приложение на таблетката..

Внимание! Терапевтичният ефект на таблетките се наблюдава на 5-7-ия ден. Максималният ефект от лечението с Afobazole се постига на 4-та седмица от терапията. При прекратяване на употребата на лекарството синдромът на "оттегляне" не се формира.

Лекарственото вещество на лекарството се разпределя в тялото доста интензивно. Фабомотизол бързо се прехвърля от плазмата в периферния басейн.

Лекарството се метаболизира в черния дроб. От тялото лекарството се отделя под формата на метаболити с урина и изпражнения.

Показания за употреба на Afobazole


Лекарството се предписва за възрастни в такива ситуации:

 • Тревожно разстройство
 • елиминиране на соматичните симптоми при бронхиална астма, дерматологични заболявания, аритмии, хипертония;
 • нарушения на адаптацията;
 • неврастения;
 • нарушения на съня
 • невроциркуларна дистония;
 • алкохолен синдром;
 • депресия;
 • стрес.

Лекарството може да бъде предписано за премахване на тревожност и соматични симптоми, с менопауза при жени, системен лупус еритематозус. Медикамент се използва при лечението на предменструален синдром, както и при синдром на раздразненото черво. Лекарството се предписва при диссомния, аритмии и други сърдечни заболявания.

Опаковка за снимки на Afobazole

Противопоказания и странични ефекти на Afobazole


Таблетките не се приемат свръхчувствителност към техните компоненти. Също така лекарството не може да се използва при непоносимост към лактоза и малабсорбция на глюкоза-галактоза.

Лекарството е забранено с развитието на алергична реакция. В такъв случай е необходимо пълно изтегляне на лекарството и неговото заместване с друг медикамент.

Забележка! Сред противопоказанията е възрастта на децата. Afobazole не се предписва на деца за лечение на нервни разстройства. Ефектът на лекарството при деца и юноши не е изследван..

В някои случаи са възможни нежелани реакции при приема на лекарството:

 • сърбяща кожа;
 • главоболие;
 • развитие на васкулит;
 • появата на уртикария.

Сред страничните ефекти на Afobazole в някои ситуации е развитието на алергична реакция.

Ако има нежелани прояви от страна на тялото, е необходимо да се намали дозировката на лекарството или напълно да се отмени. Във всеки случай е необходимо да се консултирате с вашия лекар.

Опаковка за снимки на Afobazole

Мога ли да използвам Afobazole при кърмене?


Лекарството е забранено за бременни жени и кърмачки. Лечебните вещества на лекарството проникват през плацентата и кърмата. Инструментът може да навреди на плода, развиващ се в утробата, и бебето с ХС.

За да приемат Afobazole, кърмачките трябва да спрат да кърмят, за да изключат заплахата от действието на лекарството за бебето.

Взаимодействие с други лекарства

Лекарството не взаимодейства с етанол. Лекарството обаче не трябва да се консумира с алкохолни напитки. Това може да засили някои реакции в човешкото тяло и да причини нежелани прояви. Не се препоръчва приема на лекарства с антидепресанти.

Афобазол засилва ефекта на диазепам и карбамазепин. Не взаимодейства с тиопентал.

свръх доза

В случай на силно предозиране на лекарството са възможни сънливост и повишена седация без мускулна релаксация..

В случай на предозиране, направете подкожни инжекции на разтвор на кофеин бензоат.

Инструкции за употреба Afobazole


Оптималният режим на лечение се съставя от специалист, но има общи дупки и препоръки за употребата на лекарството, което ще ви позволи да изчислите правилната и безопасна доза на таблетката.

Дозировка и приложение

Безопасната доза на лекарството Afobazole е 10 mg. Обикновено се предписват 30 mg от лекарството на ден, които се разпределят в 3 дози на ден. В зависимост от дозировката на таблетките (5 или 10 mg), това са 3 или 6 таблетки на ден. Продължителността на терапията също варира. Често препоръчителната максимална продължителност е 4 седмици. В същото време минималният период за комплексното начало на Afobazole е 2 седмици.

Тъй като активното вещество не провокира седативен ефект, приемането на лекарството е безопасно за водачите

Инструкции за прием за деца: дозировка и норми

Лекарството не се използва при лечение на деца под 18 години.

Важни указания за употреба

 1. Лекарството не влияе на реакциите на организма при управление на превозно средство и контрол на различни механизми.
 2. Ако е необходимо, дозировката на лекарството на ден може да бъде увеличена от лекуващия лекар и курсът на лечение да бъде удължен.
 3. Инструментът улеснява спирането на тютюнопушенето и бързо елиминира проявите на симптоми на абстиненция.
Опаковка на снимки на таблетки Afobazole

Отзиви и цени


Цената на лекарството в аптечната мрежа варира от 300 до 400 рубли. Струва си да се отбележи наличието на лекарството: както по отношение на лекота на придобиване и наличност в повечето аптеки, така и по отношение на цената.

Повечето от отзивите на лекарите са положителни. Основното предимство на лекарството от тяхна гледна точка е слабото въздействие на основното активно вещество върху рецепторите, които са отговорни за усещането за сънливост. Способността да водят нормален начин на живот, докато „помага“ на тялото, е важна за повечето пациенти, тъй като в наше време е изключително проблематично да се спре активната жизнена активност поради лошото състояние на организма.

Прегледите на пациентите варират. Мнозина считат ефекта на лекарството за отличен, отбелязвайки стабилизирането на централната нервна система след 2-3 дни от приема на лекарството. Други, напротив, смятат това по-скоро за ефекта „плацебо“, твърдейки, че основната активна съставка в състава на лекарството е доста слаба.

Мога ли да си купя без рецепта?

Лекарството се отпуска на купувача в аптеката без рецепта..

Предишна Статия

Алергична черупка от яйца

Следваща Статия

Сладка алергия при деца